Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

CIEKAWOSTKI

Jak ograniczyć ryzyko związane z inwestowaniem pieniędzy?

środa, 27 lipca 2022 11:28 / Autor: Jowita Plech
Jak ograniczyć ryzyko związane z inwestowaniem pieniędzy?
Jak ograniczyć ryzyko związane z inwestowaniem pieniędzy?
Jowita Plech
Jowita Plech

Mniejsze lub większe – ryzyko, zawsze towarzyszy inwestycji. Rozsądny inwestor świadomie podejmuje decyzję o wejściu do danej inwestycji sprawdzając, z jakim poziomem ryzyka jest związana i czy jest w stanie je zaakceptować. Jeśli ma odpowiednią wiedzę, może je zminimalizować i tym samym wpływać na powodzenie swojej inwestycji.

Każdy inwestor, niezależnie czy inwestuje tysiące, czy miliony, musi pamiętać o różnych rodzajach ryzyk, które będą mieć wpływ na jego inwestycje, np.: 

  • ryzyko rynku.
  • ryzyko inflacji,
  • ryzyko polityczne,
  • ryzyko walutowe.

Obecna sytuacja na rynkach finansowych jest wyjątkowa, bo jak nigdy dotąd każde z wymienionych ryzyk ma intensywny wpływ na inwestycje. Wszystkich dotyczy przecież najwyższa od 25 lat inflacja, niepewna sytuacja polityczna, wojna za wschodnią granicą oraz historyczne zrównanie się euro z dolarem. Na szczęście ryzyko inwestycyjne można zminimalizować. Jakie są na to sposoby? 

Nie tylko dywersyfikacja

Dywersyfikacja to najbardziej skuteczna i popularna zasada stosowana przez inwestorów.  Polega na rozdzielaniu posiadanego kapitału na różne rodzaje inwestycji. W razie niepowodzenia jednej z nich inwestor nie traci wszystkiego. 

Kolejnym sposobem jest stosowanie dopasowanej strategii inwestycyjnej. W przypadku funduszy inwestycyjnych ryzyko można zminimalizować również poprzez zakup jednostek uczestnictwa skrojonych na miarę inwestora. Wcześniej rozsądek nakazuje, dobrze przyjrzeć się funduszowi, któremu inwestor powierza swoje pieniądze.

Ważne jest również obserwowanie, tego co dzieje się wokół – ma to szczególnie istotne znaczenie teraz, kiedy trudno jest prognozować, co wydarzy się w przyszłości. Jednocześnie warto cały czas poszerzać swoją wiedzę i nie poddawać się po pierwszej porażce. 

Najgorszymi błędami, jakie można popełnić, to niezapewnienie sobie poduszki finansowej, inwestowanie pożyczonych pieniędzy, brak dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, przypadkowy wybór inwestycji, czy też działanie pod wpływem emocji, czy presją innych osób. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO