Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

CIEKAWOSTKI

Jak rozwiązać problemy finansowe w czasach epidemii?

czwartek, 22 października 2020 15:06 / Autor: Michał Łosiak
Jak rozwiązać problemy finansowe w czasach epidemii?
Jak rozwiązać problemy finansowe w czasach epidemii?
Michał Łosiak
Michał Łosiak

Podejmij wyzwanie pandemii. Pokonaj kryzys finansowy.

Po wybuchu pandemii COVID-19 wielu przedsiębiorców oraz konsumentów stanęło przed koniecznością zmierzenia się z problemami finansowymi. Na skutek obostrzeń wprowadzanych w celu spowolnienia rozwoju pandemii niektóre sektory gospodarki zostały całkowicie wstrzymane. Nie ulega wątpliwości, iż wiele branż odczuły lub dopiero odczują skutki wybuchu pandemii. Problemy finansowe niektórych przedsiębiorstw mogą okazać się tak poważne, że ich skutkiem będzie niewypłacalność poszczególnych podmiotów. Rozwój pandemii oraz „druga fala” zachorowań mogą rodzić ryzyko bankructwa podmiotów funkcjonujących w obrocie.

Blokada gospodarki, którą wywołał koronawirus, wpłynęła również na portfele Polaków. Nieopłacone rachunki i raty kredytów, mimo możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, wzrosły. Niemal czterech na pięciu Polaków odczuwa wzrost cen, a  ponad połowa ma większe problemy z codziennymi wydatkami niż przed pandemią.

W tym czasie Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. prowadzi działania mające na celu wspieranie przedsiębiorców oraz konsumentów w najbezpieczniejszym dla nich rozwiązywaniu kwestii prawnych i finansowych.

Sprawna restrukturyzacja może uratować firmę

Niepewność w czasach epidemii, której końca na obecną chwilę nie widać może wywołać znaczne zaburzenia w dotychczasowym funkcjonowaniu przedsiębiorstw i wpływać na pewność obrotu na rynku. Podjęta we właściwym czasie decyzja o restrukturyzacji może uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością, a także otworzyć perspektywy na dalszą realizację przedsięwzięć.  Na tle wszystkich metod niwelowania skutków epidemii COVID-19 restrukturyzacja sądowa wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest uregulowane w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, której głównym zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w kryzysie.                                                                 Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z ochrony przed wierzycielami i uniknąć upadłości do wyboru ma kilka postępowań restrukturyzacyjnych, których przebieg oraz skutki reguluje prawo restrukturyzacyjne. Są to postępowania o zawarcie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz interesujące nas postępowanie sanacyjne

Warto zatem z perspektywy przedsiębiorcy (członka zarządu) wiedzieć wcześniej jakie przysługują mu możliwości, tak aby możliwe było zastosowanie odpowiednich środków. W niektórych przypadkach brak świadomości i brak odpowiedniej reakcji we właściwym momencie może doprowadzić do tego, że nie pozostanie nic innego jak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka antidotum na problemy finansowe

Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stali się niewypłacalni. Przy czym niewypłacalność oznacza, że dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Prawo upadłościowe nazywa takie postępowanie postępowaniem upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Prawo upadłościowe, art. 4911-23).

Upadłość konsumencka choć teoretycznie dedykowana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, to często dotyczy byłych przedsiębiorców i zobowiązań z powstałych w toku prowadzonej działalności. Z chwilą zaprzestania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z właściwego rejestru, przedsiębiorca nabywa właściwość do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W rzeczywistości celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec „konsumentów” jest umorzenie zobowiązań (długów) upadłego, umorzenie dotyczy całości lub części długów konsumenta, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

Skorzystanie z profesjonalnej pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, umożliwi dłużnikowi wybór optymalnego rozwiązania.

Dlatego liczy się czas.

Nie czekaj. Skontaktuj się z nami.

Pierwsze spotkanie z naszymi prawnikami i doradcami jest zawsze BEZPŁATNE.

Podczas takiej rozmowy omawiamy szczegółowo sytuację klienta, oceniamy możliwości i prawdopodobne scenariusze wyjścia z kłopotów.

Napisz lub zadzwoń:

www.crmdoradztwo.pl

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO