Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

KOŚCIÓŁ

Miej miłosierdzie dla nas… 20. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

wtorek, 16 sierpnia 2022 15:33 / Autor: Łukasz Czerwiak
Miej miłosierdzie dla nas… 20. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
Fot. Shutterstock
Miej miłosierdzie dla nas… 20. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu
Fot. Shutterstock
Łukasz Czerwiak
Łukasz Czerwiak

 17 sierpnia mija równo 20 lat od momentu, w którym św. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Miało to miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, podczas ostatniej pielgrzymki papieża do ojczyzny.

Zagadnienie Bożego Miłosierdzia jest bardzo obszerne. Ksiądz Paweł Borto, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, mówiąc o nim, przytoczył słowa św. Pawła z Listu do Efezjan, które były myślą przewodnią encykliki papieskiej: „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.”

– Myślę, że trzeba zacząć mówić o tajemnicy Miłosierdzia Bożego, które jest dla nas nieogarnione. Doskonale to oddaje fragment Pisma Świętego, do którego odwołał się Jan Paweł II w tytule encykliki poświęconej miłosierdziu „Dives in misericordia”, czyli Bóg bogaty w miłosierdzie – powiedział kapłan.

Ksiądz Paweł Borto zauważył, że dla nas jest ono przede wszystkim ogromnym darem.

– Nie da się do końca odpowiedzieć na pytanie czym ono jest. Można powiedzieć, że darem oraz wielką tajemnicą życia bożego. Odsłania się ono przed nami w różnych aspektach. Dlatego też można powiedzieć, że jest czymś co przywraca sprawiedliwość, na to właśnie papież zawracał uwagę w swojej encyklice. Miłosierdzie Boże nie jest przeciw sprawiedliwości, ale ją odbudowuje, co widać w historii marnotrawnego syna. Miłosierdzie jest także miłością ponad miarę, poza sprawiedliwością, która tylko wylicza – dodał.

Oto Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu:

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

W dniu 17 sierpnia 2002 roku oprócz aktu zawierzenia świata Miłosiernemu Bogu św. Jan Paweł II dokonał konsekracji nowej świątyni w łagiewnickim Sanktuarium.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO