Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

KOŚCIÓŁ

Przesłanie Matki Bożej

poniedziałek, 08 maja 2017 05:21 / Autor: Radio eM
Przesłanie Matki Bożej
Przesłanie Matki Bożej
Radio eM
Radio eM

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Przeżywamy Jubileuszowy Rok Objawień Matki Bożej w Fatimie. Kościół uznaje i przypomina objawienia fatimskie, jakie miały miejsce sto lat temu, po to, abyśmy za Matką Najświętszą z pokorą umieli pochylić się nad darem Jezusa Chrystusa i Jego odkupieńczej Miłości.

Z przesłania objawień fatimskich wypływa przede wszystkim prośba Maryi – nawracajcie się, czyńcie pokutę, odmawiajcie różaniec. Jest to prośba o głębię życia duchowego, o medytację, o cześć dla Matki Jezusa oddawaną w pierwsze soboty miesiąca i powierzenie się Jej Niepokalanemu Sercu. Objawienia fatimskie nie nakładają żadnych ciężarów, ale aktualizują to, czego oczekuje od nas Pan Jezus: „po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

Miłość Boga, skierowana do każdego człowieka, wymaga naszej osobistej postawy przyjęcia Chrystusa do naszego życia, Jego Ewangelii i Bożych przykazań, ponieważ „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

Przesłanie fatimskie uczy pewnej wrażliwości na to, co się wokół nas dzieje. Wielokrotnie przywoływałem sytuację z Kany Galilejskiej w kontekście kobiecej wrażliwości. Matka Chrystusa dostrzegła bowiem to, czego inni jeszcze nie widzieli (zob. J 2, 1-11). Maryja z taką wrażliwością dobrej Matki, chce nas zaprosić, abyśmy poprawili nasze życie i skorzystali z łaski, jaką Bóg nam daje. Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” pisze: „Trzeba nam być w szkole Maryi, aby uczyć się Jezusa”. W wymiarze życia religijnego, duchowego, obyczajowego nie zawsze jesteśmy dobrymi uczniami. Nasze wady sprawiają, że do Jezusa się nie zbliżamy, a przecież tylko prawdziwe pójście za Chrystusem czyni człowieka autentycznie szczęśliwym i mądrze odpowiedzialnym za swoje życie.

Maryja wzywa do nawrócenia, czyli przyjęcia łaski jaką Pan Bóg w swym miłosierdziu ofiaruje każdemu człowiekowi. Kiedy przeżywaliśmy Rok Miłosierdzia, Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że miłosierdzie jest ostatecznym aktem Boga, który wychodzi, aby szukać człowieka. Ono jest dla każdego. Pan Bóg nie wyklucza nikogo. Natomiast uświadomienie sobie swojej słabości i grzeszności skłania nas do pokuty i wynagrodzenia Bogu. Myślę, że taką pokutą i wynagrodzeniem Bogu może być spojrzenie na drugiego człowieka z miłością, zrozumieniem, przebaczeniem i cierpliwością. Dzisiejszy świat psują bowiem nie maszyny, ale zły człowiek, który jest siewcą intryg i zamętu. Do wszystkich skierowane jest więc wołanie o nawrócenie. Siebie również widzę w tej przestrzeni nawrócenia, bo każdego dnia stając przy ołtarzu trzeba uderzyć się w piersi, mówiąc: „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu”.

Na Rok Duszpasterski: „Idźcie i głoście” 2016/2017 napisałem: „Matko Najświętsza, sto lat temu w Fatimie okazując macierzyńską troskę o ludzi i losy świata, prosiłaś nas o modlitwę różańcową, o pokutę i nawrócenie. Wspomagaj nas, aby Twoje Fatimskie Orędzie znalazło miejsce w naszych sercach i przyniosło owoc przemiany nas samych i całego świata”.

To jest nasze Jubileuszowe zadanie. Zachęcam wszystkich wiernych naszej Diecezji, Ziemi Świętokrzyskiej i ludzi dobrej woli, aby je z radością podjęli. Szczęść Boże.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski

Posłuchaj rozmowy radiowej z ks. biskupem Janem Piotrowskim

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO