Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

To już 290 lat!

piątek, 24 listopada 2017 08:36 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

W  tym roku mija 290 lat od momentu  powstania Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Z  tej okazji w sobotę- 25 listopada odbędzie się okolicznościowe sympozjum naukowe. Zainteresowani będą mogli posłuchać pięciu referatów.

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach jest najstarszą uczelnią w województwie. Uczelnia powstała dzięki staraniom biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego Szaniawskiego. Pierwszy rok nauki w murach Seminarium zainaugurowano  w 1727 roku. 

Zaplanowane sympozjum naukowe rozpocznie się o godz. 9. – Ta sesja nie będzie ściśle  historyczna. Ukaże natomiast  pewien wybrany dorobek Seminarium w różnych dziedzinach – informuje ks. dr Paweł Tambor, rektor WSD w Kielcach.  – O liturgii  będzie mówił ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik. Jego wykład będzie dokładnie dotyczył recepcji reformy soborowej liturgicznej. Oczywiście w  kontekście naszym – kieleckim.  Wykład ks. dr Pawła Tkaczyka związany będzie z działalnością w dziedzinie historii sztuki. Z pewnością bardzo interesujący wykład  wygłosi także ks. dr Tomasz Gocel. Przedstawi on sylwetki księży profesorów z naszego Seminarium, którzy  byli prześladowani za czasów władz komunistycznych. Ks. dr Jan Nowak będzie z kolei mówił  na temat kultury biblijno – homiletycznej – wymienia ks. rektor.

Nie zabraknie także  referatu  ks. profesora Romana Kuligowskiego, który powie o znaczeniu posoborowej odnowy teologii moralnej dla życia chrześcijańskiego. Wszystko odbywać się będzie w auli WSD. Wstęp wolny. 

PROGRAM SYMPOZJUM:

Ks. dr Tomasz Gocel, „Pamiętajcie o uwięzionych” (Hbr 13,3) – profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach prześladowani przez władze komunistyczne (1949-1963).

Ks. dr Jan Nowak, Wkład kieleckich biblistów i homiletów w rozwój kultury teologicznej i piśmiennictwa religijnego w latach 2002-2017 w Polsce.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik, Reforma liturgii – Przejście Ducha Świętego przez Kościół – Spełnienie wieloletniego oczekiwania – Nieoczekiwany zwrot ku przeszłości.

Ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski, Znaczenie posoborowej odnowy teologii moralnej dla życia chrześcijańskiego.

Ks. dr Paweł Tkaczyk, Ks. dr Józef Zdanowski – opiekun sztuki sakralnej.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO