Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Niezłomni

Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Wykletym walczącym na Kielecczyźnie"

wtorek, 01 czerwca 2021 10:21 / Autor: Paweł Michalec
Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Wykletym walczącym na Kielecczyźnie"
Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Wykletym walczącym na Kielecczyźnie"
Paweł Michalec
Paweł Michalec

Celem audycji jest przybliżenie postaci i historii Żołnierzy Wyklętych walczących na Kielecczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem Księży Niezłomnych z diecezji kieleckiej.

Radio eM Kielce od ponad 20 lat promuje edukację historyczną skierowaną do różnych grup wiekowych, poprzez produkcję i emisję, słuchowisk radiowych oraz audycji tematycznych. Ponadto na łamach wydawanego przez nas największego tygodnika w regionie „eM Kielce” promujemy edukację historyczną i podnosimy wiedzę z tego zakresu poprzez cykle artykułów i dodatków historycznych. Dostrzegamy bardzo duże zainteresowanie taką tematyką szczególnie ukierunkowane na prezentację wydarzeń i ludzi związanych z Ziemią Świętokrzyską. W wyżej wymienionym zakresie na stałe współpracujemy z IPN Delegaturą w Kielcach i Muzeum Historii Kielc, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowym w Kielcach, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz stowarzyszeniami historyczno – patriotycznymi.

Projekt dotyczy produkcji i emisji cyklu audycji audio i wideo poświęconych Żołnierzom Wyklętym walczącym na Kielecczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem Księży Niezłomnych z diecezji kieleckiej.

                Udział księży w Polskim Podziemiu Niepodległościowym jest mało znanym wątkiem. Dlatego w cyklu audycji chcielibyśmy przybliżyć postawy Księży Niezłomnych na przykładzie diecezji kieleckiej, którzy walczyli o niepodległość. Byli oni kapelanami Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, angażowali się w działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, za to byli represjonowani przez władze komunistyczne: aresztowani, torturowani, mordowani. Obecnie ich nazwiska nie są powszechnie znane, warto więc przywrócić im należną pamięć.

                Na uwagę zasługuje także biskup kielecki Czesław Kaczmarek. Aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 20 stycznia 1951 roku został przewieziony do więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Przeszedł tam brutalne śledztwo i został skazany w pokazowym procesie w 22 września 1953 roku. Powodem aresztowania było między innymi pozwolenie na niepodległościową działalność podległych mu księży oraz nieustępliwa postawa wobec komunistów.

                Celem naszych audycji jest także przypomnienie ludzi, którzy podjęli walkę zbrojną z komunistami. Przykładem jest Antoni Heda pseudonim "Szary", który w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku rozbił więzienie Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach. Ponadto chcemy przypomnieć sylwetki innych Żołnierzy Niezłomnych związanych z Kielecczyzną, takich jak: Aleksander Życiński pseudonim "Wilczur", Stanisław Grabda pseudonim "Bem"; Franciszek Jaskulski pseudonim "Zagończyk", którzy są mniej znani w odbiorze społecznym.

                Cykl podsumujemy audycją, w której przedstawimy jak podtrzymywana jest pamięć o Żołnierzach Wyklętych inicjowana oddolnie przez stowarzyszenia, szkoły i osoby prywatne w Kielcach i regionie świętokrzyskim.

                Audycje zrealizujemy w wersji audio (na potrzeby emisji radiowej) oraz w wersji wideo (udostępnione na stronie www.em.kielce.pl i facebook’u Radia eM Kielce).

Zakres tematyczny audycji:

  1. Księża Niezłomni w diecezji kieleckiej. Przedstawienie sylwetek kapłanów bezpośrednio związanych ze Zrzeszeniem WiN. Są to: ks. Stanisław Ryńca, ks. Stanisław Połetek i ks. Stefan Rzemieniec. Kontakty         z Armią Krajową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi oraz innymi grupami podziemia niepodległościowego utrzymywali: ks. Mieczysław Paciej, ks. Eugeniusz Nawrocki, ks. Henryk Peszko, ks. biskup Szczepan Sobalkowski i ks. Mieczysław Połoska oraz księża skazani w procesie wolbromskim: ks. Piotr Oborski i ks. Zbigniew Gadomski. Audycję radiową nagrywać będziemy w studiu nagraniowym Radia eM Kielce. Audycję wideo nagrywać będziemy w budynkach i okolicach Seminarium Duchownego w Kielcach.
  2. Biskup Kielecki Czesław Kaczmarek, prześladowany przez komunistów: aresztowany, więziony, torturowany i skazany w pokazowym procesie.  Audycję wideo nagrywać będziemy w budynkach i okolicach Kurii Diecezjalnej w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 3.
  3. Antoni Heda pseudonim "Szary" i rozbicie więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku. Audycję radiową nagrywać będziemy w studiu nagraniowym Radia eM Kielce. Audycję wideo nagrywać będziemy w budynkach i okolicach Ośrodka Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej w Kielcach przy ul. Zamkowej 3 (gdzie mieścił się Urząd Bezpieczeństwa w Kielcach).
  4. Ludzie walczący w Polskim Podziemiu Niepodległościowym na Kielecczyźnie: Aleksander Życiński "Wilk"; Stanisław Grabda "Bem"; Franciszek Jaskulski "Zagończyk". Więzieni w kieleckim więzieniu, torturowani i zamordowani. Audycję radiową nagrywać będziemy w studiu nagraniowym Radia eM Kielce. Audycję wideo nagrywać będziemy w okolicach Cmentarza na Piaskach w Kielcach przy ul. Zagnańskiej gdzie w bezimiennych mogiłach chowani byli Żołnierze Wyklęci.
  5. Pamięć o Niezłomnych podtrzymywana przez stowarzyszenia, szkoły, osoby prywatne w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Audycję radiową nagrywać będziemy w studiu nagraniowym Radia eM Kielce. Audycję wideo nagrywać będziemy w budynkach i okolicach Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach przy ul. Zagórskiej 14, która nosi imię Danuty Siedzikówny „Inki”.

 

Dostrzegamy potrzebę historyczną ale również zapotrzebowanie na podtrzymywanie pamięci oraz poszerzanie wiedzy o ludziach, wydarzeniach oraz miejscach związanych z historią Żołnierzy Wyklętych. Projekt będzie kształtował postawy patriotyczne wśród mieszkańców Kielecczyzny oraz integrował środowiska kultywujące pamięć historyczną.

Audycje radiowe i wideo realizować będziemy z najlepszymi historykami w regionie świętokrzyskim z takich podmiotów jak Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowe w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz stowarzyszenia historyczno – patriotyczne.   

Dodatkowym elementem projektu będzie stworzenie specjalnej strony internetowej promującej projekt oraz pozwalającej na stworzenie podcastów poszczególnych audycji, co da możliwość ich odsłuchania i obejrzenia po emisji radiowej i internetowej – em.kielce.pl/niezlomni.   

Projekt uwzględnia spełnienie wszelkich wymagań związanych z sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce. Produkcja audycji radiowych oraz wideo może odbywać się z zachowaniem wszelkich standardów narzuconych przez przepisy prawa. Radio eM posiada trzy studia produkcyjne oraz szereg rozwiązań hybrydowych pozwalających na przeprowadzenie rozmów telefonicznych, internetowych a także steamingowych. W przypadku konieczności ograniczenia kontaktów bezpośrednich, dają one możliwość jednoczesnego kontaktowania się i rejestracji spotkań różnych osób z wielu dowolnych miejsc za pomocą łączy i platform internetowych.

 

 

Projekt "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Wykletym walczącym na Kielecczyźnie" jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej.

Orzeł MON JPGmwp logo JPEGm

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO