Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

PUBLICYSTYKA

Królowa i Matka

czwartek, 02 maja 2013 08:34 / Autor: Katarzyna Bernat
Katarzyna Bernat

Trzeciego maja przypada święto Matki Bożej Królowej Polski. Możemy być dumni, ponieważ nie ma drugiego narodu w świecie, którego Królową jest Matka Chrystus.

Jasnogórska Królowa Polski

Matka Chrystusa niejednokrotnie dawała znać Polakom, że się nimi opiekuje. Dobitnego potwierdzenia mogliśmy doświadczyć w czasach zagrożenia. Podczas najazdu szwedzkiego w 1655 roku, obrona Jasnej Góry, spowodowała, że naród po licznych porażkach odzyskał ducha. W 1920 roku, kiedy bezbożna armia bolszewicka podchodziła pod Warszawę, 15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwycięstwo Polaków odmieniło losy wojny. Odnowa ducha narodu i pokonanie komunizmu również rozpoczęło się od Ślubów Jasnogórskich w 1956 roku. Polacy jednoczyli się wtedy przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej, którego kopia peregrynowała po kraju. Jasna Góra jest duchową stolicą Polski. Tutaj bije serce narodu, o czym nieustannie przypominał nam błogosławiony Jan Paweł II.

Matka Łaskawa Kielecka

Maryja, czczona w różnych wizerunkach, jest również naszą Matką, która chce być jak najbliżej swoich dzieci. Kielczanie od wieków wielkim szacunkiem otaczają obraz Matki Łaskawej Kieleckiej, który w katedrze jest obecny już od początku XVII wieku. Wizerunek ten zasłynął z wielu łask, jakich doznawali czciciele Maryi z całej okolicy. Na starej ramie można odczytać napis: „Matka Boska Łaskawa Kielecka XVII wiek”. Z zachowanych od 1650 roku katalogów kościelnych dowiadujemy się o licznych wotach, jakie wierni zostawiali Bogurodzicy dziękując za otrzymywane łaski.

Na szczególną uwagę zasługuje ukoronowanie obrazu przez błogosławionego Jana Pawła II.Na zakończenie Eucharystii w Masłowie Papież powiedział: „Dokonałem koronacji od wieków czczonego obraz Matki Bożej Łaskawej w katedrze kieleckiej. Owa koronacja przypada dokładnie w 820 rocznicę konsekracji waszej katedry. W macierzyńskie dłonie Matki Bożej Łaskawej oddaję tę ziemię i jej mieszkańców”. Po wizycie Ojca Świętego w Kielcach w południowej nawie urządzono kaplicę Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, oddzielając ołtarz od wnętrza świątyni metalową kratą.

Matka Miłosierdzia w Piekoszowie

Od ponad 300 lat, liczne łaski u Boga wyprasza, Matka Miłosierdzia w Piekoszowie. Obraz trafił do parafii na początku XVIII wieku, darowany przez przeora Jasnej Góry ojca Tobiasza Czechowskiego i zasłynął licznymi cudami. Piekoszów stał się miejscem pielgrzymek. Na początku XIX wieku wybudowano nową świątynię, do której został przeniesiony obraz. Bogurodzica Miłosierdzia towarzyszyła Polakom w czasie wszystkich wydarzeń historycznych. Wierni odwiedzający sanktuarium otrzymywali tutaj liczne łaski.

8 października 1968 roku obraz Matki Bożej Miłosierdzia ukoronował Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński. Przyczyniło się to do ożywienia kultu maryjnego wśród ludzi nie tylko z Kielecczyzny, ale z całej Polski. W nocy z 14 na 15 stycznia 1983 roku dokonano świętokradczego rabunku koron zdobiących obraz. Trzy lata później kardynał Józef Glemp dokonał aktu rekoronacji. Dziś cudowny wizerunek Madonny znajduje się w ołtarzu głównym świątyni piekoszowskiej.

Przy sanktuarium otwarty jest Dom dla Niepełnosprawnych. Do Piekoszowa przyjeżdża coraz więcej ludzi z całej Polski, aby tutaj szukać opieki i wstawiennictwa Matki Miłosierdzia. Wymownym świadectwem są liczne wota umieszczone w gablotach w nawie głównej. Wśród nich są srebrne: oczy, nogi, serca – oznaczające, z jakiej dolegliwości i choroby ludzie zostali uzdrowieni za wstawiennictwem Maryi.

Matka Loretańska w Piotrkowicach

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach jest duchowo związane z międzynarodowym Sanktuarium w Loreto we Włoszech. Domek Loretański w Piotrkowicach należy do jednych z najpiękniejszych replik Santa Casa w Loreto.

Za formalny początek sanktuarium uważa się 15 sierpnia 1628 roku, kiedy umieszczono tam gotycką figurę Madonny z Dzieciątkiem oraz wyoraną z ziemi małą statuetkę Matki Bożej czczonej pod tytułem – Matki Życia, gdyż stała się niezawodną orędowniczką małżonków w upraszaniu u Boga daru rodzicielstwa i łaski szczęśliwego rozwiązania dla matek w stanie błogosławionym. Pierwotnie sanktuarium opiekowali się ojcowie bernardyni. W latach 1824-1834 zajmowali się nim redemptoryści, a od 1970 roku mieszkają w klasztorze i posługują w parafii ojcowie karmelici.

We wrześniu 1958 roku łaskami słynącą figurę Matki Bożej Loretańskiej ukoronował ks. bp Czesław Kaczmarek, który powiedział wtedy, że wkłada na skronie Madonny Piotrkowickiej dwie korony: cierniową - własnych cierpień, doznanych w komunistycznym więzieniu i złotą - wdzięczności za ocalenie Kościoła w trudnym okresie dziejów naszej Ojczyzny.

Ukoronowana figura Bogurodzicy została otoczona niezwykłą czcią przez wiernych. Matka Boża Piotrkowicka okazała się niezawodną patronką rodziców i ich dzieci. Od wieków przybywały tu małżeństwa, które nie mogły mieć potomstwa i dzięki wstawiennictwu Maryi ich prośby były wysłuchiwane. Natomiast kobiety oczekujące dziecka prosiły Bogurodzicę o szczęśliwy poród i wypraszały błogosławieństwo dla swoich pociech. Wierni wypraszają tutaj również inne łaski: uzdrowienia, nawrócenia, cudownego uratowania życia, ale szczególnie dar rodzicielstwa.

***

Matka Boża Królowa Polski w swym majestacie panuje w naszej Ojczyźnie i czuwa nad naszym narodem. Ale dla każdego z nas jest również troskliwą Matką, która ociera łzy, wysłuchuje próśb i prowadzi do Swego Syna. Jezus dał nam Swą Matkę, aby – tak jak Nim – w swej dobroci i miłości, opiekowała się również nami.

Katarzyna Bernat

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO