Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

PUBLICYSTYKA

Lek na wagę życia

sobota, 04 sierpnia 2018 08:27 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Irma Sumara, wicedyrektor i pedagog Szkoły Podstawowej numer 2 w Kielcach, od ośmiu lat walczy z rakiem piersi. Jedyną szansą na poprawę jej zdrowia jest lek Ibrance, który niestety nie jest refundowany w Polsce. Kuracja jest bardzo kosztowna, dlatego potrzebna jest pomoc.

 

Pani Irma o chorobie dowiedziała się na początku 2010 roku podczas badań profilaktycznych. - Stwierdzono, że mam zmianę w piersi, zrobiłam biopsję i okazało się, że to rak. Przeszłam chemioterapię i radioterapię, a po wszystkim musiałam być poddana hormonoterapii, cały czas byłam pod ścisłą kontrolą lekarską - opowiada.

DŁUGA I CIĘŻKA TERAPIA

Wydawało się, że leczenie przyniosło skutek i choroba została pokonana. Niestety było inaczej. - W grudniu ubiegłego roku okazało się, że mam bardzo złe wyniki krwi. Po wykonaniu dodatkowych badań lekarze stwierdzili, że mam przerzuty do wątroby i kręgosłupa, a w czerwcu tego roku doszły jeszcze zmiany w mózgu. Od grudnia brałam kolejną chemię na wątrobę i kręgosłup i po sześciu cyklach zmiany zostały zatrzymane, ale pojawiły się skutki uboczne - relacjonuje pani Irma.

Wtedy okazało się, że pomóc może lek Ibrance, ale nie ma go na liście leków refundowanych. Miesięczna kuracja tym medykamentem jest bardzo kosztowna, bo wynosi około 10 tysięcy złotych.

- Mam odłożonych trochę oszczędności, ale miesięczna kwota leczenia jest tak wysoka, że w pewnym momencie pieniądze się skończą. Dlatego moi przyjaciele stwierdzili, że trzeba mi pomóc. Zgłosiłam się do prezesa Fundacji "Możesz więcej" i w ten sposób powstała akcja "Pomóżmy Irmie" - informuje Irma Sumara.

Teraz pani Irma jest po pierwszej dawce leku, a niedługo ma wziąć kolejną. Przez cały okres swojej choroby pracowała i była aktywna. Niestety jej stan zdrowia się pogorszył. Od grudnia ubiegłego roku przebywa na zwolnieniu i wymaga opieki innych osób. - Cały czas pomagają mi mąż i 14-letnia córka, a od czasu do czasu przyjeżdża moja mama. Czuję też wsparcie moich przyjaciół, którzy zaangażowali się w akcję pomocy dla mnie - mówi.

NIE MA SZANSY NA REFUNDACJĘ

Lek Ibrance pojawił się na polskim rynku w marcu 2016 roku, ale do tej pory nie znalazł się na liście leków refundowanych. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Ministerstwem Zdrowia, ale niestety informacje, które otrzymaliśmy nie są pocieszające.

- Wnioski o objęcie refundacją leku Ibrance w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi” wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia 9 maja 2017 roku, a 15 listopada Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, jakość dostępnych dowodów naukowych oraz wiarygodność porównań i wyników przeprowadzonych analiz, wydał negatywne rekomendacje w sprawie objęcia refundacją preparatu Ibrance w ramach wspominanego programu lekowego. Obecnie toczą się negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną. Dopiero, dysponując rekomendacją Prezesa Agencji i stanowiskiem Komisji Ekonomicznej oraz uwzględniając kryteria ujęte w ustawie refundacyjnej, minister zdrowia podejmie decyzję o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku we wnioskowanym wskazaniu. Do czasu zakończenia postępowania nie wiadomo, czy i w jakim zakresie lek będzie refundowany. Jeżeli zostanie objęty refundacją w ramach programu lekowego, wówczas będzie dostępny dla pacjentów bezpłatnie - informuje Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia.

Nie ma też szansy na sfinansowanie leczenia w ramach tzw. procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej. - Ze względu na koszty terapii, przekraczające określony ustawowo próg kosztowy, minister zdrowia zlecił Agencji sporządzenie opinii w sprawie zasadności finansowania leku Ibrance ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej. 23 listopada 2017 roku Agencja wydała negatywną opinię w tej sprawie, co aktualnie wyklucza finansowanie tego produktu leczniczego z powyższej procedury - czytamy w informacji z Ministerstwa. 

Irma Sumara jest podopieczną Fundacji „Możesz więcej”. Każdy, kto chce pomóc, może wpłacać pieniądze na numer konta 61 1050 1416 1000 0090 8039 8598 z dopiskiem Dla Irmy.

Wydarzenie można śledzić także na Facebooku na stronie poświęconej Irmie Sumarze https://www.facebook.com/search/top/?q=pom%C3%B3%C5%BCmy%20irmie

 

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO