Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Są pieniądze na konserwację zabytków

środa, 05 lutego 2020 13:36 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Trzysta tysięcy złotych przeznaczy w tym roku zarząd województwa świętokrzyskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w naszym regionie. O wsparcie mogą starać się podmioty, które są ich właścicielami.

Pieniądze z dotacji mogą być przeznaczone m.in. na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie projektu budowlanego. Właściciele zabytków mogą również odnowić za pozyskane fundusze elewacje, okna, drzwi, więźby dachowe i rynny, a także zmodernizować instalację elektryczną, wykonać instalację przeciwwilgociową, zamontować instalację przeciwwłamaniową i przeciwpożarową oraz zakupić materiały niezbędne do wykonania prac i robót przy zabytku.

Dotacja udzielana jest w wysokości do 70 procent nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy czym może pokryć nawet sto procent  tych kosztów, jeśli zabytek wymaga natychmiastowego podjęcia prac, ponieważ jego stan zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Nabór wniosków rozpocznie się 14 lutego i potrwa do 16 marca.

W ubiegłym roku samorząd województwa świętokrzyskiego udzielił trzynastu dotacji na łączną kwotę 95 tysięcy złotych.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO