Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

BIZNES

Masz kredyt? Sprawdź, jak zawiesić jego spłatę

czwartek, 02 kwietnia 2020 23:25 / Autor: Piotr Wójcik
Masz kredyt? Sprawdź, jak zawiesić jego spłatę
Masz kredyt? Sprawdź, jak zawiesić jego spłatę
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Panująca pandemia koronawirusa odbija się na płynności finansowej, zarówno firm, jak i osób prywatnych. Szczególne trudności możemy mieć teraz z obsługa zobowiązań kredytowych. Jak poszczególne banki pomagają swoim klientom przetrwać ten czas?

Banki w większości umożliwiają zawieszenie spłat rat kapitałowych, niektóre kapitałowo-odsetkowych. Okres „wakacji kredytowych” to najczęściej 3 miesiące, ale niektóre banki pozwalają nawet na 6-miesięczną przerwę. Jeśli odroczone zostaną tylko raty kapitałowe, to klient w okresie zawieszenia będzie spłacał część odsetkową. Jeśli kapitałowo-odsetkowe – będzie miał całkowitą przerwę w spłatach. Warto zwrócić też uwagę na to, czy bank godzi się na wydłużenie okresu kredytowania. Jeśli tak, to po przerwie będziemy spłacać dokładnie takie same raty, jak przedtem. Jeśli nie, to raty na pewno wzrosną.

Jak wygląda to w poszczególnych bankach?

 

Alior Bank umożliwia zawieszenie spłaty tylko rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy lub kapitałowych i odsetkowych na okres 3 miesięcy. Wnioski można składać on-line

FORMULARZ OSOBY PRYWATNE 

FORMULARZ PRZEDSIĘBIORCY 

 

BNP Paribas umożliwia klientom indywidualnym oraz mikro przedsiębiorcom, w tym klientom z sektora Agro (również rolnikom), odłożenie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Wnioski można składać on-line.

FORMULARZ 

 

Bank BPS umożliwia bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych przez 3 miesiące dotyczy kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych oraz kredytów na kolektory słoneczne.

Wniosek można złożyć za pomocą:

- formularza dostępnego w systemie bankowości elektronicznej e25. W menu bocznym należy wybrać sekcję „Wnioski i dyspozycje”, a następnie z listy wybrać wniosek o nazwie „Wakacje kredytowe zw. z pandemią”

- adresu e-mail: zak.lublin@bankbps.pl

- w Oddziałach Banku BPS

Bank BPS proponuje również rozwiązania dla przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych. Dla nich przygotowano:

Zawieszenie:

- spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy

- części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

- raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

- kredytów obrotowych

- kredytów inwestycyjnych

udzielonych zarówno w PLN, jak i w walutach obcych.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem:

- formularza dostępnego w systemie bankowości elektronicznej e25. W menu bocznym należy wybrać sekcję „Wnioski i dyspozycje”, a następnie z listy wybrać wniosek o nazwie „Odroczenie spłaty raty”

- adresu e-mail: kontakt@bankbps.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy

- listownie/kurierem na adres: Bank BPS S.A. Departament Zarządzania Sprzedażą, ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”

- w Oddziałach Banku BPS

 

Bank Ochrony Środowiska

Klienci indywidualni:

Bank umożliwia zawieszenie płatności kapitału przez okres do 3 miesięcy. Zawieszenie nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania. Wniosek można złożyć za pośrednictwem:

- bankowości internetowej BOŚBank24,

- Call Center BOŚ – nr tel.: +48 22 543 34 33 (opłata za połączenie według taryfy operatora),

- w najbliższej czynnej Placówce Banku.

Przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe:

Z zawieszenia płatności kapitału przez okres do 3 miesięcy mogą skorzystać nieposiadjący zaległości w spłacie w dniu złożenia wniosku przedsiębiorcy oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wniosek można złożyć za pośrednictwem:

- bankowości internetowej BOŚBank24 lub iBOSS24,

- Call Center BOŚ – nr tel.: +48 22 543 34 33 (opłata za połączenie według taryfy operatora),

- w najbliższej czynnej Placówce Banku.

Sektor MSP i korporacje

Z zawieszenia płatności kapitału przez okres do 3 miesięcy mogą skorzystać klienci nieposiadający zaległości w spłacie w dniu złożenia wniosku. Wniosek można złożyć za pośrednictwem:

- bankowości internetowej iBOSS24,

- CALL CENTER BOŚ – nr tel.: +48 22 543 34 33 (opłata za połączenie według taryfy operatora),

- w Centrum Biznesowym.

 

Deutsche Bank

Bank oferuje zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych przez okres 3 miesięcy. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby spłacające kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz pożyczki konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką.

WNIOSEK 

FORMULARZ ON-LINE 

 

Getin Noble Bank

Z uwagi na pandemię koronawirusa bank wprowadza możliwość zawieszenia spłat kredytu gotówkowego, pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego. Można zawiesić spłatę rat kapitałowych, lub wnioskować o prolongatę, czyli zawieszenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych o 3 miesiące i wydłużenie okresu kredytowania.

STRONA Z FORMULARZAMI 

 

ING Bank Śląski

Bank umożliwia różne opcje zawieszenia obsługi kredytu.

Klienci indywidualni

Opcja 1: przez 3 lub 6 miesięcy klienci spłacają tylko odsetki i składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości (dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych). Spłata kapitału zostanie zawieszona.

Opcja 2: przez 3 lub 6 miesięcy klienci spłacają tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości (dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych). Spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona.

Bank zapewnia w opcji 2. Wydłużenie okresu kredytowania. Dyspozycję można złożyć zdalnie: w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING

Przedsiębiorcy 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich - którzy korzystają z uproszczonych zasad księgowości)

Opcja 1: przez 3 lub 6 miesięcy klienci będą płacili tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu. Spłata kapitału zostanie zawieszona.

Opcja 2: przez 3 lub 6 miesięcy klienci będą spłacać tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu. Spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona

Bank zapewnia w opcji 2. Wydłużenie okresu kredytowania. Dyspozycję można złożyć zdalnie: w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING

Zawieszenie jest przygotowane także dla firm, które prowadzą pełną księgowość, spłacają pożyczki oraz kredyty w ratach. Zawieszenie nie obejmie firm, które są w procesie restrukturyzacji lub windykacji.

Klienci mogą skorzystać z jednego z poniższych wariantów:

Wariant 1: przez 1 do 6 miesięcy klienci będą płacili tylko odsetki.

Wariant 2: przez 1 do 3 miesięcy zostanie zawieszona spłata kapitału i odsetek.

Jednocześnie okres kredytowania będzie wydłużony o czas, na który zawieszono spłatę kapitału (wariant 1) lub kapitału i odsetek (wariant 2).

Wniosek można złożyć w kanałach zdalnych:

ING Business przy wykorzystaniu wiadomości wiążącej

lub mailem do swojego Doradcy.

 

mBank

Możliwe jest zawieszenie na okres do 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych. O 90 proc.  można też obniżyć raty leasingowe przez najbliższych sześć miesięcy. Okres spłaty leasingu zostanie automatycznie przedłużony o ten sam okres. Wszystkie wnioski składać można w systemie bankowości elektronicznej.

 

Nest Bank

Bank oferuje zawieszenie przez okres 3 kolejnych miesięcy spłaty kapitałowej części rat, zarówno u klientów indywidualnych, jak i u przedsiębiorców. Wnioski składać można poprzez formularz on-line:

KLIENCI INDYWIDUALNI 

FIRMY 

 

Bank Pekao S.A.

Klienci banku mogą do 31 maja 2020 r. bezpłatnie zawiesić spłatę rat kredytów i pożyczek.

W przypadku:

  1. pożyczki gotówkowej możliwe jest:

zawieszenie 2 rat kapitałowo-odsetkowych

zawieszenie rat kapitałowych do 6 miesięcy

  1. kredytu mieszkaniowego możliwe jest zawieszenie spłaty rat do 3 miesięcy

Dyspozycję można złożyć poprzez serwis Pekao24 

 

PKO BP

Bank PKO BP oferuje możliwość zawieszenia spłaty rat nawet do 6 miesięcy, w zależności od profilu klienta.

Klienci indywidualni mogą zawiesić spłatę do 3 rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych dla pożyczek gotówkowych lub kredytów hipotecznych. Dyspozycję składamy poprzez SERWIS TRANSAKCYJNY

Firmy mogą wnioskować o zawieszenie do 6 rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. Dyspozycję można złożyć poprzez FORMULARZ ONLINE 

 

Raiffeisen Bank

Klienci tego banku mogą odroczyć spłatę rat kredytowych na okres do 3 miesięcy z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania. Dyspozycję składa się poprzez serwis transakcyjny R-NET 

 

Santander Bank Polska

Klienci indywidualni mogą złożyć wniosek o odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres 3 albo 6 miesięcy. Można to zrobić za pośrednictwem infolinii: 1 9999, bankowości internetowej lub w oddziałach banku.

Firmy w ramach zawartych umów kredytowych lub leasingowych mają możliwość 3-miesięcznej lub 6-miesięcznej karencji w spłacie części kapitałowej swoich zobowiązań. Wniosek dostępny jest w systemie bankowości internetowej dla firm 

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO