Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

MIASTO

Od 12 maja będą otwarte kolejne przedszkola

poniedziałek, 11 maja 2020 11:12 / Autor: Beata Kwieczko
Od 12 maja będą otwarte kolejne przedszkola
Od 12 maja będą otwarte kolejne przedszkola
Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

W związku z dostosowaniem kolejnych przedszkoli do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego od jutra, 12 maja, czynne będą również przedszkola samorządowe nr 5, 30, 39 i 42. Placówki dołączyły do grona żłobków i przedszkoli, które zgłosiły gotowość do pracy w ubiegły piątek.

We wtorek, 12 maja otwarte zostaną żłobki samorządowe numer 5, 12, 13, 15, 17 i "Uśmiech Malucha" na osiedlu Na Stoku oraz przedszkola samorządowe numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42 i 43. Ze względu na brak pełnej kadry wychowawczej na razie nie będzie możliwe otwarcie Przedszkola Samorządowego numer 27.

Rodzice proszeni są o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych poszczególnych placówek, ponieważ dla wszystkich kieleckich żłobków i przedszkoli zostały przygotowane procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19. Zostały one opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Placówki, które zostaną otwarte 12 maja wypełniły szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponieważ w dalszym ciągu żłobki i przedszkola działają w szczególnych warunkach epidemicznych, dlatego będą one działać w trybie ograniczonym. Poniżej znajdują się szczegółowe zasady:

- Żłobki i przedszkola będą pracować w godzinach od 7 do 15.

- Liczba dzieci w jednej grupie żłobkowej lub przedszkolnej może wynosić maksymalnie 12 osób.

- Dopuszcza się funkcjonowanie grup mieszanych wiekowo.

- Ze względu na ograniczenie liczebności grup do żłobków i przedszkoli przyjmowane są dzieci rodziców pracujących.

- Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka lub przedszkola mają dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach mundurowych oraz pracowników czynnych placówek handlowych.

- Do żłobka lub przedszkola w dniu 12 maja zostaną przyjęte dzieci rodziców pracujących, którzy zadeklarowali do 6 maja przyprowadzenie  dzieci  do placówki, po jej otwarciu.

- Rodzice, którzy chcieliby posłać dziecko do żłobka lub przedszkola, ale nie zadeklarowali tego do 6 maja będą mogli to zrobić, w przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

- Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, z tymi samymi nauczycielami  i pomocami nauczyciela.

- Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na dziecko i każdego opiekuna. W sali żłobkowej lub przedszkolnej nie będzie wydzielonych stref ograniczających poruszanie się dzieciom.

- Do żłobka i przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku żłobka i przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona będzie temperatura za pomocą termometrów bezdotykowych. Pomiaru dokona wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki.

- Na teren budynku przedszkola dzieci będą wpuszczane pojedynczo, natomiast w żłobku rodzic lub opiekun będzie wpuszczany do szatni.

- W przedszkolu rodzic lub opiekun prawny odprowadza dziecko do wyznaczonych dla danej grupy drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki – nauczyciela lub pomoc nauczyciela grupy.

- Budynek i teren żłobka oraz przedszkola będą oznakowane w sposób umożliwiający bezproblemowe doprowadzenie dziecka do właściwych drzwi.

- W żłobku i przedszkolu wprowadzony jest reżim sanitarny. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe są  regularnie, co najmniej  raz dziennie, myte wodą z detergentem. Odkażanie za pomocą środka dezynfekcyjnego odbywa się po zakończeniu pracy żłobka i przedszkola, kiedy w placówce nie przebywają dzieci. Podczas odkażania i po nim wszystkie pomieszczenia będą regularnie wietrzone.

- W placówkach wyznaczono  pomieszczenia z przeznaczeniem na izolatki, uruchamiane w momencie zaistnienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania placówki oraz zabezpieczeń jakie wprowadzono w żłobku lub w przedszkolu po jego uruchomieniu, znajdują się w procedurach zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Przypomnijmy, że rodzicom, którzy mimo otwarcia przedszkola lub żłobka nie zdecydują się na posłanie do niego dziecka z powodu stanu epidemii przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który zostaje wydłużony do 24 maja. Przysługuje on rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Zapraszamy do nas

Nowy numer!
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO