Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

MIASTO

„Nowa droga”. Program specjalny dla byłych więźniów

środa, 05 sierpnia 2020 11:33 / Autor: Adrianna Linertowicz
„Nowa droga”. Program specjalny dla byłych więźniów
„Nowa droga”. Program specjalny dla byłych więźniów
Adrianna Linertowicz
Adrianna Linertowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach kontynuuje realizację programu specjalnego „Nowa droga”. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Program „Nowa droga” skierowany jest w szczególności do osób, które po opuszczeniu zakładu karnego nie pracują.

– Jest to specjalny program, realizowany od drugiego marca, najprawdopodobniej do trzydziestego czerwca przyszłego roku. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem zdecydowaliśmy się przedłużyć czas jego trwania. Częścią programu „Nowa droga” są szkolenia, które ruszą najprawdopodobniej już we wrześniu. Będą to szkolenia indywidualne, które zostaną zrealizowane przy wsparciu doradcy zawodowego, który weźmie pod uwagę predyspozycje i możliwości danej osoby na rynku pracy – mówi Dominika Rutkowska-Pyk, koordynator programu.

W ramach szkolenia indywidualnego zostaną zwrócone koszty dojazdu i wypłacone stypendium szkoleniowe.

Każdy program specjalny charakteryzuje się specyficznymi elementami wspierania zatrudnienia, które nie są realizowane w standardowej aktywizacji zawodowej. Elementy te wynikają z analizy potrzeb konkretnej grupy docelowej.

– W ramach tego programu chcemy zastosować aż trzy jednorazowe dodatki finansowe, gdyż jest to mocno defaworyzowana grupa i jej start zawodowy bywa bardzo utrudniony. Pierwszy element specyficzny to jednorazowy dodatek motywacyjny, gratyfikujący zdany egzamin kwalifikacyjny. Jeśli uczestnik zda taki egzamin, otrzyma środki finansowe na wsparcie swojego wizerunku. Mogą być one wykorzystane na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, wizażowe czy odzieżowe, wpisujące się ogólnie w zakres poprawy wizerunku. Drugim elementem specyficznym wspierającym aktywizację zawodową, będzie jednorazowy dodatek motywacyjny za 95 procent frekwencji na stażu. A ostatnim komponentem, którego celem jest wspomaganie procesu aktywizacji na rynku pracy, będzie wypłata jednorazowej premii finansowej za podjęcie zatrudnienia na okres co najmniej 90 dni.  Sądzimy, że dla grupy docelowej, jaką stanowią w głównej mierze osoby nigdy nie zatrudnione po odbyciu kary, taki start to najlepsza forma pomocy – dodaje Dominika Rutkowska-Pyk.

Rekrutacja uczestników do programu „Nowa droga” trwa do 31 sierpnia 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w nim są zaproszone do kontaktu z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi lub z koordynatorem programu.

Program specjalny Nowa Droga

Zapraszamy do nas

Nowy numer!
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO