Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Armia Krajowa

Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Armii Krajowej walczącym na Kielecczyźnie"

czwartek, 05 maja 2022 10:28 / Autor: Konrad
Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Armii Krajowej walczącym na Kielecczyźnie"
Radio eM Kielce zrealizuje cykl audycji w ramach projektu "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Armii Krajowej walczącym na Kielecczyźnie"
Konrad
Konrad

Celem projektu jest przybliżenie postaci i historii Żołnierzy Armi Krajowej walczących na Kielecczyźnie.

Radio eM Kielce od ponad 21 lat promuje edukację historyczną skierowaną do różnych grup wiekowych, poprzez produkcję i emisję, słuchowisk radiowych oraz audycji tematycznych. Ponadto na łamach wydawanego przez nas największego tygodnika w regionie „eM Kielce” promujemy edukację historyczną i podnosimy wiedzę z tego zakresu poprzez cykle artykułów i dodatków historycznych. Dostrzegamy bardzo duże zainteresowanie taką tematyką szczególnie ukierunkowane na prezentację wydarzeń i ludzi związanych z Ziemią Świętokrzyską. W wyżej wymienionym zakresie na stałe współpracujemy z IPN Delegaturą w Kielcach i Muzeum Historii Kielc, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowym w Kielcach, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz stowarzyszeniami historyczno – patriotycznymi.

Celem audycji jest propagowanie wiedzy o Armii Krajowej. Upamiętnienie legendarnych dowódców oddziałów partyzanckich walczących na Kielecczyźnie, przedstawienie wydarzeń, walk, potyczek, jakie stoczyli z okupantem niemieckim oraz opowiedzenie o kultywowaniu pamięci o AK przez następne pokolenia.

                Mieszkańcy Kielecczyzny od początku II wojny byli zaangażowani w walkę z niemieckim okupantem. Organizowane były struktury Związku Walki Zbrojnej, przemianowane w lutym 1942 roku w Armię Krajową Okręg Radom - Kielce.  Tutaj bohaterską walką wsławiły się oddziały partyzanckie AK. Jednym z największych było Zgrupowanie Partyzanckie AK "Ponury" - "Nurt" oraz   legendarni dowódcy: Jan Ponury "Piwnik", Eugeniusz Kaszyński "Nurt", Marian Sołtysiak "Barabasz", Antoni Heda "Szary".

                Na uwagę zasługuje także przebieg akcji "Burza" w okręgu Radom - Kielce AK prowadzonej od sierpnia do października 1944 roku. W tym czasie miało miejsce szereg bitew i potyczek oddziałów partyzanckich AK z wycofującymi się wojskami niemieckimi. Wśród nich warto wymienić walki pod Antoniowem, Dziebałtowem, Radoszycami, Szewcami oraz w rejonie Skarżyska i Starachowic.

                W cyklu audycji opowiemy też o roli, znaczeniu i walce kobiet w oddziałach partyzanckich. Ich ofiarność, poświęcenie i zaangażowanie czasami bywa niedostrzegane i pomijane. Chcemy opowiedzieć również o życiu codziennym, jakie toczyło się w oddziale: organizacji obozowiska, zaopatrzeniu w żywność, kontaktach z lokalną społecznością.

                Po II wojnie światowej i okresie stalinizmu we wrześniu 1957 roku na Wykusie w miejscu dawnego obozu partyzanckiego odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Bożej Bolesnej, upamiętniającą poległych w walce o Ojczyznę. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy AK. Miejsce to zintegrowało Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" - "Nurt".

                W ramach projektu planujemy wyprodukować i wyemitować cykl audycji radiowych ukazujących legendarnych dowódców oddziałów partyzanckich Armii Krajowej oraz ich walkę  na Kielecczyźnie z niemieckim okupantem. Powiemy także o środowisku Armii Krajowej po II wojnie na Kielecczyźnie oraz oddziaływaniu etosu AK na kolejne pokolenia: Solidarności'80 i współczesne.

                Cykl planujemy podsumować dwoma debatami z udziałem historyków i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz publiczności, którą będzie stanowiła młodzież ze świętokrzyskich szkół. Debaty będą też transmitowane przez stronę internetową emkielce.pl oraz media społecznościowe.

 

 

AUDYCJE:

                Zakres tematyczny audycji:

  1. Konspiracja przeciwko okupantowi niemieckiemu na Kielecczyźnie w ramach Związku Walki Zbrojnej: organizacja konspiracji, zaangażowanie ludzi, rozbicie struktury konspiracji w Kielcach wiosną 1941 roku na skutek donosu konfidentów. Okręg Radom - Kielce Armii Krajowej: struktura, dowódcy, najważniejsze wydarzenia.
  2. Sylwetki dowódców oddziałów partyzanckich AK walczących na Kielecczyźnie: Jan Piwnik "Ponury" i Eugeniusz Kaszyński "Nurt", Antoni Heda "Szary", Marian Sołtysiak "Barabasz" i inni dowódcy.
  3. Powstanie, funkcjonowanie i walka Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt" na Kielecczyźnie.
  4. Kobiety w Armii Krajowej. Ich rola i walka na przykładzie Kielecczyzny.
  5. Życie codzienne w oddziale partyzanckim, m.in.: organizacja obozu partyzanckiego na Wykusie koło Wąchocka, dostarczanie żywności i niezbędnego zaopatrzenia, łączność, współpraca z lokalną ludnością.
  6. Akcja "Burza" na Kielecczyźnie. Pomoc dla walczącej Warszawy. Bitwy i potyczki z oddziałami niemieckimi od sierpnia do października 1944 roku.
  7. Środowisko Armii Krajowej po II wojnie na Kielecczyźnie. W 1957 roku na Wykusie (miejscu stacjonowania oddziału "Ponurego" i "Nurta") postawiono kapliczkę upamiętniającą poległych żołnierzy AK oraz powstało środowisko skupiające ówcześnie żyjących żołnierzy AK.

 

DEBATY:

                Elementem projektu będzie przeprowadzenie dwóch debat.

  1. "Armia Krajowa i ludność cywilna podczas II wojny światowej: zaangażowanie w walkę, współpraca i wzajemna pomoc AK i ludności cywilnej".
  2. Pamięć o Armii Krajowej na Kielecczyźnie po II wojnie światowej: cmentarze, pomniki, tablice, publikacje, środowisko. Oddziaływanie etosu AK na kolejne pokolenia: Solidarności'80 i współczesne".

Wydawcą audycji i debat będzie red. dr Katarzyna Bernat. Gośćmi i rozmówcami będą historycy IPN Delegatury w Kielcach, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Kielce.

Podczas debaty publicznością będzie głównie młodzież ze szkół województwa świętokrzyskiego. Debaty będą transmitowane poprzez stronę internetową emkielce.pl i media społecznościowe Radia eM.

Dodatkowym elementem projektu będzie stworzenie specjalnej strony internetowej promującej projekt oraz pozwalającej na stworzenie podcastów poszczególnych audycji, co da możliwość ich odsłuchania po emisji radiowej.   

 

 

Projekt „Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Armii Krajowej walczącym na Kielecczyźnie” jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej.

Orzeł MON JPGmwp logo JPEGm

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO