Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

Ekoaktywni

Nasze bezcenne widoki

niedziela, 08 lipca 2018 09:11 / Autor: Piotr Wójcik
Nasze bezcenne widoki
Nasze bezcenne widoki
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Jaskinia Raj, Jaskinia Piekło czy rezerwat Biesak-Białogon. To tylko niektóre z miejsc wchodzących w skład Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Co jeszcze sprawia, że stanowi on jedno z najważniejszych dziedzictw naszego regionu?

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy jest jednym z dziewięciu tego typu obszarów utworzonych na terenie województwa świętokrzyskiego i jednym z ośmiu zarządzanych przez Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe. Łącznie zajmują one powierzchnię niemal 251 tysięcy hektarów. Stanowi to około 21 proc. naszego województwa.

RAJ DLA GEOLOGÓW

Park składa się z głównego trzonu, który ciągnie się od zachodu, od rzeki Łośnej, zwanej Wierną Rzeką po rzekę Bobrzę na wschodzie. W północnej części ten trzon obejmuje jeszcze Pasmo Posłowickie i Dymińskie. W skład Parku wchodzi jeszcze swoista enklawa ciągnąca się od Karczówki po Górki Szczukowskie. – Obszar wchodzący w skład Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego podlegał w przeszłości intensywnej eksploatacji surowców mineralnych i rud metali, co w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia skał niemal wszystkich okresów geologicznych – od kambru po holocen. W tym przypadku, paradoksalnie, działalność człowieka przyczyniła się do odsłonięcia walorów przyrody nieożywionej. Pozwala to prześledzić dzieje Ziemi na przestrzeni prawie sześciuset milionów lat. Z tego powodu Park jest nazywany "rajem dla geologów" – wyjaśnia Magdalena Bieńka-Michalik, kierownik zespołu do spraw edukacji w zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

MIEJSCA SZCZEGÓLNEJ TROSKI

Na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego znajduje się aż 11 rezerwatów przyrody. 9 z nich to rezerwaty przyrody nieożywionej. Dla porównania – w podobnym powierzchniowo Suchedniowsko-Oblęgorskim Parku Krajobrazowym znajduje się 7 rezerwatów przyrody. Możemy się też pochwalić dwudziestoma pomnikami przyrody. – Wśród nich na uwagę zasługuje zwłaszcza jedna z jaskiń – Jaskinia Piekło pod Skibami. Znajduje się ona w północno-zachodniej części Góry Żakowej. Jest ona związana z legendą o powstaniu Gołoborzy. To stąd diabły miały zabrać kamienie, którymi chciały zburzyć klasztor na Świętym Krzyżu. Nawiązaniem do tej legendy są obecne do dziś drewniane figurki diabłów. Do tego miejsca można dotrzeć niebieskim szlakiem  – mówi Magdalena Bieńka-Michalik. Jaskinia jest niewielka. Ma niecałe 60 metrów długości.

Na terenie Parku znajduje się też stanowisko dokumentacyjne. Tą formą ochrony obejmuje się ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub innych tworów mineralnych. – Takie odsłonięcie skalne z okresu ordowiku znajduje się u podnóża Góry Hałasa w Paśmie Dymińskim w dawnym kamieniołomie, który działał jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Można tam zaobserwować różowo zabarwione żyły barytu – informuje przedstawicielka Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

***

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji turystycznych składających się na dziedzictwo Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Najbardziej znanym z nich jest oczywiście Jaskinia Raj. Coraz większą popularność zyskuje też zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina Dalnia czy rezerwat Biesak Białogon. Popularyzacji wymagają natomiast miejsca mniej znane, nawet mieszkańcom naszego regionu i dlatego właśnie im w większości poświęcony był dzisiejszy odcinek naszego cyklu ekologicznego.

Artykuł został dofinansowany ze środków WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zapraszamy do nas

Nowy numer!
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO