Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

Ekoaktywni

Ekologia zorganizowana

niedziela, 12 sierpnia 2018 09:13 / Autor: Piotr Wójcik
Ekologia zorganizowana
Ekologia zorganizowana
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

O ochronę przyrody powinniśmy dbać wszyscy. Niektóre działania wymagają jednak większego stopnia zorganizowania, dlatego też w Polsce i na świecie działa wiele organizacji ekologicznych i działających na rzecz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Wiele z nich funkcjonuje również w naszym regionie.

Organizacje ekologiczne wypełniają swoje zadania na różne sposoby. Jedne z nich zajmują się prowadzeniem badań i projektów naukowych, inne skupiają się na edukacji ekologicznej, a jeszcze inne – na bezpośredniej ochronie zwierząt i roślin.

LIGA OCHRONY PRZYRODY

Najstarszą w Polsce organizacją ekologiczną jest Liga Ochrony Przyrody. Działa ona od 1925 roku. Jej celem jest popularyzacja wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody zwłaszcza wśród najmłodszych – uczniów szkół. LOP zachęca również do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody, a także inicjuje takie przedsięwzięcia. Lidze nie są obce działania interwencyjne i lobbing na rzecz przyrody. W realizowanych przedsięwzięciach współpracuje z administracją rządową i samorządami. Co istotne, organizacja ta wydaje własne czasopismo. To miesięcznik "Przyroda Polska" wydawany od 1957 roku. Osiąga on nakład 10 tys. egzemplarzy i jest zalecany dla szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Periodyk opisuje świat roślin, zwierząt i grzybów, poruszając problematykę ochrony przyrody i środowiska. W każdym numerze można znaleźć dedykowany dla nauczycieli "Biuletyn Eko-edukacyjny" oraz dodatek "Natura i Zdrowie" popularyzujący wiedzę na temat dbałości o zdrowie i urodę. Więcej o działalności świętokrzyskiej Ligi Ochrony Przyrody na kolejnych stronach dodatku.

TOWARZYSTWO BADAŃ I OCHRONY PRZYRODY

TBOP jest organizacją ekologiczną, która swoją główną siedzibę ma w Kielcach. Jej zainteresowania nie ograniczają się jednak wyłącznie do ziemi świętokrzyskiej. Organizacja działa od lat 80. ubiegłego wieku. Towarzystwo zajmuje się prowadzeniem i wspieraniem badań nad polską fauną i florą, a także szerzeniem wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach ochrony. Organizacja wydaje czasopismo "Naturalia". Jest to rocznik, w którym publikowane są oryginalne wyniki badań naukowych z zakresu faunistyki, florystyki oraz szeroko pojętej ekologii i sozologii. Znajdziemy tam również prace metodologiczne i notatki, a także informacje z konferencji i sympozjów naukowych oraz sprawozdania z badań. Każdy zeszyt ukazuje się drukiem w nakładzie 510 egzemplarzy. Jest dostępny również w formie PDF.

PTASI AZYL

Mówiąc o świętokrzyskich działaniach na rzecz ochrony zwierząt nie sposób nie wspomnieć o miejscu szczególnym. Znajduje się ono w podchęcińskiej miejscowości Ostrów, a prowadzi je znany kielecki językoznawca. Mowa o Ptasim Azylu, którym już od kilkunastu lat nieustannie zarządza Janusz Wróblewski. Celem prowadzonej przez niego fundacji jest przede wszystkim leczenie i rehabilitacja wymagających pomocy dzikich zwierząt, a także edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej.

***

To oczywiście tylko wybrane z działających na terenie naszego regionu organizacji ekologicznych i niosących pomoc zwierzętom. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Najważniejsze jest jednak to, że każde z nich pracuje dla dobra przyrody. A to praca nie do przecenienia.

Zapraszamy do nas

Nowy numer!
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO