Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

Ekoaktywni

Liga obrońców przyrody

niedziela, 12 sierpnia 2018 09:24 / Autor: Piotr Wójcik
Liga obrońców przyrody
Liga obrońców przyrody
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą polską organizacją ekologiczną. Choć początkowo nie obejmowała bezpośrednim zasięgiem swoich działań Kielecczyzny, to od początku promowane przez nią idee były u nas zaszczepiane. Tak pozostało do dziś.

Początek działalności Ligi Ochrony Przyrody jest datowany na 1925 rok, jednak powstanie Ligi Ochrony Przyrody - Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności na Kielecczyźnie datuje się od kwietnia 1954. Powstała wtedy placówka Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu obejmująca zasięgiem swoich działań całe ówczesne województwo kieleckie. Do 1975 roku zarząd okręgu miał siedzibę w Radomiu.

HISTORIA

Liga Ochrony Przyrody dokładała i dokłada starań, by zachować i wzbogacać piękno krajobrazu Kielecczyzny. Jedną z akcji przeprowadzonych przez tę organizację było sadzenie w 1968 roku tysiąca modrzewi w Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego. LOP przyczynił się również do przywrócenia niemal zupełnie wytępionego cisa. Drzewa te zaczęto masowo sadzić w parkach, przy szkołach i w miejscach pamięci narodowej. Liga Ochrony Przyrody od początku działania współpracuje również ze światem nauki i bierze udział w konferencjach. W 1975 roku, wspólnie z Polskim Towarzystwem Leśnym zorganizowała konferencję na temat ”Stefan Żeromski – niezłomny obrońca Puszczy Jodłowej”.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Bogata historia przekłada się również na bogactwo działań podejmowanych przez organizację współcześnie. Do statutowych celów Ligi Ochrony Przyrody należy między innymi budzenie słowem i pismem zainteresowania i miłości dla cech swoistych ziemi ojczystej,  organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów, obozów, kolonii, wycieczek przyrodniczych, sympozjów, uniwersytetów wiedzy ekologicznej, konkursów, spotkań, konferencji, wystaw, olimpiad, zielonych szkół, klubów zainteresowań i akcji społecznie użytecznych. To między zalesianie, budowa arboretów i innych działań o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.

GRY, WYCIECZKI I FESTYNY

Na takie przedsięwzięcia składają się między innymi edukacyjne gry terenowe dla uczniów. Pod koniec kwietnia przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej zmierzyli się ze złym czarnoksiężnikiem, który chciał zawładnąć wszystkimi zasobami Ziemi i podporządkować sobie mieszkańców świata roślin i zwierząt. Aby go pokonać, dziecięce drużyny musiały wykazać się szybkością, sprytem i pomysłowością, ale przede wszystkim wiedzą.

W minionym roku szkolnym Liga Ochrony Przyrody zapraszała szkoły również do odbywania edukacyjnych wycieczek. Jedna z nich wiodła do ZOO Leśne Zacisze w podkieleckim Lisowie. W jej ramach dzieci zwiedzały ZOO poznając zwierzęta z różnych regionów świata i ucząc się o ich zwyczajach czy cechach budowy. Uczniowie odwiedzali również Chałupki, gdzie brały udział w warsztatach garncarskich, a także uczyły się o zwierzętach chronionych występujących na terenie gminy Morawica, która objęta jest programem NATURA 2000 – Dolina Czarnej Nidy.

Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat przewidziane zostały również warsztaty na temat owadów zapylających. Ich celem było uświadomienie dzieciom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz uświadomienie konieczności ochrony zapylaczy. Dzieci poznawały budowę i cykl życiowy owadów, a także budowę roślin. Dowiadywały się między innymi tego, że aby powstał owoc, musi dojść do zapylania kwiatu.

Jednym z edukacyjnych działań Ligi Ochrony Przyrody jest też organizacja dorocznego festynu Bliżej Natury – Bliżej Ciebie. Tegoroczny miał miejsce 18 czerwca w Osadzie Świętokrzyskiej w Hucie Szklanej. Do głównych jego celów należało budowanie bliskich relacji dzieci z przyrodą poprzez jej doświadczanie i odczuwanie zmysłami.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Edukacyjna działalność Ligi Ochrony Przyrody to jednak nie tylko oferta kierowana do dzieci. Organizacja dokłada starań również o to, by nauczyciele podchodzili do prowadzenia zajęć w taki sposób, by były one pożyteczne i ciekawe dla uczniów. Właśnie z tego powodu LOP prowadzi szkolenia dla pedagogów w różnych zakresach. To między innymi warsztaty przybliżające nauczycielom problem praktycznych form edukacji przyrodniczo-leśnej. Głównym celem takich warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z ciekawymi, aktywizującymi formami edukacji dla zrównoważonego rozwoju, zapoznanie ich z aktualnymi trendami w edukacji ekologicznej, a także zmotywowanie do tego, by podejmowali działania proekologiczne również w swoich placówkach. Zajęcia przybliżają pedagogom również ciekawe przyrodniczo miejsca i działające na naszym terenie ośrodków edukacyjnych organizujących na przykład zielone szkoły.

***

Część przedsięwzięć realizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody powstaje przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionych latach takie wsparcie otrzymały między innymi Turnieje Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów i przedszkolaków, terenowe warsztaty przyrodnicze wycieczki edukacyjne, festiwal piosenki przyrodniczej czy planszowa gra edukacyjna.

Zapraszamy do nas

Nowy numer!
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO