Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

Ekoaktywni

Edukować od dziecka

niedziela, 26 sierpnia 2018 09:27 / Autor: Piotr Wójcik
Edukować od dziecka
Edukować od dziecka
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca - w tym znanym przysłowiu kryje się prawda przekładająca się na wiele aspektów życia, również na podejście do ochrony środowiska. Co więc robimy, by kształtować prawidłowe postawy u najmłodszych?

Choć ekologia jest nauką interdyscyplinarną, to w szkołach największy nacisk na edukację ekologiczną kładzie się w szkole podstawowej na lekcjach przyrody. Tych w tygodniowym planie zajęć nie jest jednak na tyle dużo, by przekazać młodym ludziom odpowiednio dużą ilość wiedzy. Właśnie dlatego szkoły potrzebują wsparcia w edukacji ekologicznej. Jak się okazuje, mogą na nią liczyć.

DOFINANSOWUJĄ PRACOWNIE

W naszym regionie dyrektorzy i nauczyciele chcący sprawić, że nauka modułów ekologicznych będzie w ich szkołach jak najbardziej efektywna, powinni zwrócić się o pomoc przede wszystkim do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten może pomóc na przykład w budowie specjalnych pracowni. – Program, który realizujemy już od zeszłego roku zakłada tworzenie lub doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach. Są one konstruowane w taki sposób, by dawały możliwość przeprowadzania zajęć zarówno z edukacji ekologicznej, biologii, chemii, fizyki jak i geografii. Cieszymy się ze współpracy ze szkołami, bo korzystają na niej obie strony – mówi Piotr Berentowicz, dyrektor Działu Edukacji Ekologicznej i Doradców Energetycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W 2017 roku z programu powstało w naszym regionie ponad 100 pracowni, a na kolejny rok już zostało podpisanych ponad 60 umów na ich wykonanie. Przez 2 lata na ten cel przeznaczyliśmy łącznie blisko 4 mln zł

WSPIERAJĄ INICJATYWY

WFOŚi GW wspiera szkoły i uczniów również na inne sposoby. Niektóre programy nie sa zarezerwowany tylko do szkół, lecz do wszystkich zainteresowanych beneficjentów. – Wraz z moim zespołem  bardzo mocno pracujemy nad tym, by realizowane i dofinansowywane projekty docierały do jak największej ilości osób, ale i przekładały się w jak największym stopniu na jakość kształcenia. Przykładem może być program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie dorzecza Koprzywianki(swoim zasięgiem objął ponad 5 tys dzieci). Jest on realizowany już od 11 lat. Dzieci uczą się założeń teoretycznych, ale i utrwalają swoją wiedzę w sposób praktyczny biorąc udział w np. konkursach plastycznych, zbierając baterie. Wszystko połączone jest z konkursami z nagrodami. Buduje to u dzieci pozytywne skojarzenia z ekologią – twierdzi Piotr Berentowicz.

***

Nauczyciele i dyrektorzy szkół, a także inne osoby, które chciałyby w szkole lub swojej małej ojczyźnie przeprowadzić projekt, którego celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna mogą zgłaszać się po pomoc do Działu Edukacji Ekologicznej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, a także doradzą w kwestiach związanych z aplikowaniem i pisaniem projektu. Preferowany jest również kontakt drogą elektroniczną. Adresy mailowe są dostępne na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.com.pl. Z doradcami można się kontaktować również poprzez profil facebook'owy WFOŚiGW.

Posłuchaj audycji EKOAKTYWNI z 3 sierpnia:

Zapraszamy do nas

Nowy numer!
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO