Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Bogactwo Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego

niedziela, 04 lipca 2021 14:01 / Autor: Aleksandra Rękas
Bogactwo Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
Bogactwo Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
Aleksandra Rękas
Aleksandra Rękas

Nadnidziański Park Krajobrazowy znajduje się w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno – zachodnią częśćGarbu Pińczowskiego. Na terenie parku znajduje się unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego, a także liczne meandry i starorzecza.

Najbardziej charakterystycznym elementem Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego jest dolina Nidy. Bogactwo naturalne nie tylko urzeka swoim pięknym, ale i stanowi ostoję ptactwa wodno – błotnego.

RÓŻNORODNA ROŚLINNOŚĆ I RZEŹBA TERENU

Teren parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk – począwszy od skrajnie suchych, aż po bagiennei wodne. Znajdziemy tam niezwykle cenne gatunki flory, które występują bardzo rzadko. Ich lista jest niezwykle różnorodna– to między innymi dyptam jesionolistny, szyplin jedwabisty, sierpik różnolistny, dziewięćsił popłocholistny, gęsiówka uszkowata, sesleria błotna, groszek szerokolistny, rezeda mała,przetacznik zwodny i wczesny, stulisz miotłowy, ostnice: Janai włosowata, len włochaty.- Dolina Nidy zachwyca różnorodnością zbiorowisk roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. To takie gatunki jak grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata, bobrek trójlistkowy, kruszczyk błotny, storczyk kukawka, szerokolistnyi krwisty, turzyca Davalla – wylicza Anna Chwalik-Borowiecz Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.Bogata roślinność to nie wszystko. Pod względem rzeźby terenu obszar parku także jest niejednorodny. Jego zróżnicowanie wynika z litologicznych uwarunkowań starszegopodłoża oraz różnego stopnia pokrycia rzeźby strukturalnej morskimi utworami paleogenu i neogenu. Najbardziej charakterystyczne skały gipsowe zbudowane są z ustawionych pionowo, zrośniętych kryształów gipsu potocznie nazywanych „szklicą” lub „jaskółczymi ogonami”. Wielkość ich dochodzi nawet do trzech i pół metra – to jedne z największych kryształów gipsu na świecie!

REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY

Niezwykłe bogactwo form przyrody żywej i nieożywionej sprawiło, że na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego utworzono aż dziewięć rezerwatów przyrody. To Skowronno,Grabowiec, Pieczyska, Krzyżanowice, Skorocice, SkotnikiGórne, Winiary Zagojskie, Przęślin i Góry Wschodnie.- Park obfituje również w pojedyncze chronione obiekty przyrodnicze. Znajdziemy w nim 30 pomników przyrody. W tej liczbie mieści się 15 pomników przyrody żywej - okazałe drzewa takie jak lipy, dęby, topole i ich skupiska, a także 15 pomników przyrody nieożywionej oraz trzy użytki ekologiczne– podkreśla Anna Chwalik-Borowiec.

RZEKA NIDA KRÓLOWĄ PARKU

Nida powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy, w miejscowości Żerniki. Ma szeroki obszar zalewowy pokryty łąkami,co wygląda niezwykle malowniczo. W najwęższym miejscu koryto Nidy ma szerokość sześciu metrów, w najszerszym punkcie – 79 metrów, a głębokość rzeki dochodzi do 2,6metra. Co ciekawe, to jedna z najcieplejszych polskich rzek.Temperatura wody w lecie dochodzi nawet do 27 stopni Celsjusza,co sprawia że nad jej brzegami wypoczywa wiele osób.Nida mimo, że nie wpływa do morza, ma swoją własną deltę. Między miejscowościami Motkowice i Skowronno Dolne dzieli się na wiele koryt. Nida jest lewym dopływEM górnej Wisły, jej długość wynosi 151 km, wraz Białą Nidą. Powierzchnia dorzecza to 3862 kilometrów kwadratowych, rzeka przepływa między innymi przez Sobków, Motkowice, Pińczów i Wiślicę.

 

Artykuł w został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO