Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Czyste powietrze po świętokrzysku.

niedziela, 09 sierpnia 2020 19:55 / Autor: Piotr Wójcik
Czyste powietrze po świętokrzysku.
Czyste powietrze po świętokrzysku.
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisałjuż osiem tysięcy umów na realizacjęprogramu „Czyste powietrze”. Wniosekw nowej, uproszczonej wersji możnawypełnić w ciągu kilkunastu minut, a czasjego rozpatrzenia wynosi średnio sześć dniroboczych.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celemjest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innychzanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domyjednorodzinne. Skupia się on na wymianie starych piecówi kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynkówjednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

WYGODNIEJSZE WNIOSKI

– Teraz w jednym wniosku połączymy dwa programy: „Czystepowietrze” i „Mój prąd”, co jest sporym ułatwieniem.Wniosek w porównaniu do poprzedniej odsłony jest skróconyo połowę, w wersji elektronicznej można go wypełnićw ciągu kilkunastu minut, a rozpatrujemy go średnio w ciągusześciu dni roboczych – podkreśla Ryszard Gliwiński, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.Beneficjentką ośmiotysięcznej umowy w ramach programu„Czyste powietrze” została Marta Guła z okolic Buska--Zdroju. – Bardzo się cieszę, że mogę przyczynić się dotego, że wszyscy będziemy mogli oddychać czystym powietrzem.Dofinansowanie przeznaczę na wymianę źródłaciepła, czyli kotła i ocieplenie budynku. Wniosek złożyłamprzez internet, a na jego rozpatrzenie czekałam cztery dni– mówi Marta Guła.„Czyste powietrze” to jeden z wielu programów, którerealizuje Fundusz w trosce o środowisko i mieszkańcówregionu. – Chcemy, aby nasze województwo było zielone,i byśmy mogli oddychać czystym powietrzem. Udało namsię sfinansować wiele programów, choćby ten związanyz pszczołami - owadami będącymi bardzo ważnym elementemw ekosystemie. Dzięki zmianie ustawy możemyteż wspierać przedsiębiorców nie tylko w sferze ochronyśrodowiska. W pierwszym półroczu dofinansowaliśmy równieżdwadzieścia samochodów dla straży pożarnych, do tejpory nigdy tak dużych środków nie było – wymienia prezes Gliwiński.

ŁATWIEJSZA SPŁATA

Wiceminister sportu Anna Krupka podkreśla, że WFOŚiGWspełnia również bardzo ważne role społeczne i gospodarcze.– Niezwykle istotne jest odroczenie płacenia rat przezprzedsiębiorców w związku z kryzysem gospodarczymzwiązanym z koronawirusem. To pokazuje, jak WFOŚiGWwsłuchuje w potrzeby mieszkańców regionu – mówi wiceministerKrupka.Poseł Bartłomiej Dorywalski zaznacza, że WFOŚiGWw pierwszym półroczu 2020 roku podjął mnóstwo działań.– Liczby mówią same za siebie, od stycznia do czerwcaFundusz wydatkował sumę około 153 milionów złotych. Tepieniądze trafiły do mieszkańców naszego województwa, dojednostek organizacyjnych, stowarzyszeń ,straży pożarnych– wyjaśnia Dorywalski.– Gdy wyobrazimy sobie osiem tysięcy pieców starej generacji- bo przecież osiem tysięcy umów już podpisano- ustawionych obok siebie i łunę dymu, która w sezoniegrzewczym się z nich wydobywa, to zobaczymy ogrom zanieczyszczeniadla naszego środowiska. Dzięki dofinansowaniute piece mogą zostać wymienione na nowoczesne,które nie ingerują w takim stopniu w środowisko – mówisenator Krzysztof Słoń.***W województwie świętokrzyskim realizowanych jest stoprocent wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.Nasz region ma także najwyższy w Polsce wskaźnik rozpatrywaniawniosków przy najmniejszej liczbie odrzuconych.

Artykuł został dofinansowany ze środków WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO