Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Fotowoltaika - Polska wysoko!

poniedziałek, 14 czerwca 2021 17:23 / Autor: Aleksandra Rękas
Fotowoltaika - Polska wysoko!
Fotowoltaika - Polska wysoko!
Aleksandra Rękas
Aleksandra Rękas

2020 roku Polska znalazła się naczwartym miejscu pod względemprzyrostu mocy fotowoltaicznej w UniiEuropejskiej. Z raportu Instytutu EnergiiOdnawialnej wynika, że największy wkładw przyrost nowych mocy mieli prosumenci indywidualni.

Instytut Energii Odnawialnej prognozuje, że w ciągu najbliższychlat rozwój rynku fotowoltaicznego nie zwolni. Podkoniec tego roku, moc zainstalowana w PV w Polsce możezrównać się z mocą farm wiatrowych sprzed roku.

FOTOWALTAIKA MOTOREM NAPĘDOWYM

O tym, że 2020 rok był przełomowy w dziedzinie fotowoltaikimówił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, pełnomocnikrządu ds. OZE:- Ten rok to między innymi przekroczenie progu pół milionainstalacji prosumenckich w Polsce oraz łączna moc zainstalowanana koniec roku wynosząca ponad 4 GW. W 2020roku fotowoltaika nie tylko oparła się kryzysowi związanemuz pandemią koronawirusa, ale stała się motorem napędowymwyjścia z kryzysu. To właśnie branża fotowoltaicznageneruje nowe miejsca pracy, stały roczny przyrost mocy,a na horyzoncie są kolejne aukcje, dzięki którym zakontraktowaneduże projekty będą pracować na rzecz krajowegosektora energetycznego.Udział producentów z Polski, w dostawach komponentówi urządzeń dla instalacji fotowoltaicznych wynosił w ubiegłymroku 23 procent. Według planów inwestycyjnych polskichfirm przemysłowych, w 2025 roku może wzrosnąć doniemal 40 procent.

ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI I TECHNOLOGII

Jak ocenia mgr inż. Artur Pawelec, specjalista od wykorzystaniaźródeł odnawialnych, ogromne znaczenie dla popularnościodnawialnych źródeł energii ma fakt, że rozwójtechnologii idzie w parze z rozwojem świadomości.- Skutkuje to kupnem instalacji fotowoltaicznych i stosowaniemodnawialnych źródeł energii w ogóle w naszychgospodarstwach domowych. Tak wytworzona energia nieszkodzi naszemu środowisku i coraz więcej osób zdaje sobiez tego sprawę – wyjaśnia.

Z danych raportu Instytutu Energii Odnawialnej wynika, żegłówny udział w przyroście mocy będą mieć projekty farmfotowoltaicznych, także te wielkoskalowe. Przejściowe spowolnieniemoże dotknąć segmentu mikroinstalacji, jednakcały rynek fotowoltaiki nie odnotuje tego efektu w najbliższychkilku latach. Stanie się tak dlatego, że technologia tajest skalowalna i działa w wielu segmentach i niszach rynkowych.Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy zauważalniewzrośnie rola prosumentów biznesowych i ten trend tenbędzie się nasilał w kolejnych latach.

INWESTYCJE I MIEJSCA PRACY

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energii Odnawialnej zauważył, jakie znaczenie ma rynek fotowoltaiki w kontekścieepidemii:- W 2020 roku fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnymw energetyce i wehikułem gospodarczym. W trudnym czasiedwóch lockdownów wywołanych światową pandemią,krajowa fotowoltaika wniosła istotny wkład w podtrzymanieprocesów inwestycyjnych w wysokości 7,5 mld zł i zapewniałaPolsce 35 tysięcy miejsc pracy. Fotowoltaika pozwalana korzystanie z efektów wzrostu rynku różnym interesariuszom:odbiorcom energii, prosumentom, profesjonalistomrozwijającym farmy fotowoltaiczne oraz innowacyjnemuprzemysłowi dostarczającemu technologie.Według analiz Instytutu Energii Odnawialnej, w fotowoltaicew 2020 roku liczba osób zatrudnionych na etacie w branżymogła sięgnąć nawet 14,5 tysięcy. Liczba osób pracującaczasowo na innych formach zatrudnienia w fotowoltaicemogła wynosić około 21 tys. Łącznie jest to 35,5 tysięcymiejsc pracy w krajowym sektorze fotowoltaicznym.

Artykuł w ramach dodatku do Tygodnika eM Kielce został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO