Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Katolik chroni środowisko!

niedziela, 05 września 2021 15:06 / Autor: Aleksandra Rękas
Katolik chroni środowisko!
Katolik chroni środowisko!
Aleksandra Rękas
Aleksandra Rękas

Dbałość o Ziemię, a także zasady życiaw zgodzie ze środowiskiem powinny być wpajane dzieciom od najmłodszych lat. Te zagadnienia przekazuje nam także Kościół katolicki, na przykład w encyklice papieża Franciszka „Laudato Si”, poświęconej trosce o naszą planetę

Encyklika została zaprezentowana w 2015 roku. Z biegiem czasunie straciła na aktualności, a prawdy w niej zawarte z całąpewnością będą służyć kolejnym pokoleniom.

ZIEMIA TO NASZ DOM

Papież Franciszek oparł się na filozofii świętego Franciszkaz Asyżu, uważanego za patrona ekologii. – Encyklika „LaudatoSi” jest encykliką społeczną, ponieważ nie można mówić o ekologiibez uwzględnienia kontekstu społecznego, kulturowegoi ekonomicznego. Ten głos Ojca Świętego, bardzo ważny dlachrześcijan, jest wciąż aktualny. Pan Bóg daje nam dziedzictwo świata, byśmy byli mądrym panami tego, co otrzymaliśmy. Pytanie,jak się z tego wywiązujemy – mówi biskup kielecki Jan Piotrowski.Jak podkreśla, współczesnemu światu nie brakuje problemów związanych ze stanem środowiska: – Warto za punkt wyjścia obrać naszą, polską rzeczywistość. Widzimy, że dawniej niemieliśmy tylu odpadów po produkcji plastiku i innych opakowań. Dziś stało się to naszą zmorą, burzącą równowagę w przyrodzie.Jednocześnie nadmierna eksploatacja dóbr sprawia, żenasz świat cierpi. Doprowadziła do tego nieracjonalna działalnośćczłowieka, wiążąca się z pragnieniem ogromnych zysków. Bez nawrócenia się człowieka nie można mówić o powodzeniu ekologii. W Encyklice „Laudato Si”, Ojciec Święty zadaje pytanie, czy człowiek wie o tym, co dzieje się w naszym wspólnym domu.Zauważa, że nie obserwujemy odpowiednio tego, co nas otacza, ponieważ skupiamy się na kontekście politycznym i ideologicznym. – Musimy zacząć od zrobienia porządku wokół siebie.Jestem przekonany, że każdy człowiek potrzebuje ekologicznegonawrócenia, by ulżyć światu – apeluje biskup Jan Piotrowski.

TRUJĄ WSZYSTKICH

Kontakt z zanieczyszczonym powietrzem ma negatywny wpływna zdrowie wszystkich ludzi. Najbardziej cierpią najbiedniejsi.– Ekologia to coś więcej niż program społeczny, gospodarczyczy polityczny. To wyzwanie dla człowieka, który musi zrozumieć,że nie można zadawać gwałtu Dziełu Stworzenia. Naturawymaga naszego szacunku – stwierdza biskup kielecki.Na szczęście każdy z nas może podejmować pozytywne działania.– To choćby korzystanie z drugiej strony kartki papieru,gdy chcemy coś zapisać, zakręcanie wody podczas golenia czymycia zębów, gaszenie światła, gdy wychodzimy z pokoju. Tobardzo małe rzeczy, ale niezwykle ważne. Potrzeba pewnej dyscyplinywewnętrznej, by zaczynać od drobnostek. Trzeba czynićdobrze, pamiętając o religijnym aspekcie. Czyńmy ziemię nampoddaną, ale mądrze – dodaje Jan Piotrowski.W swojej encyklice papież Franciszek zauważa, że dzięki odkryciomnaukowym możemy korzystać z najnowocześniejszychdóbr technologicznych. „Nie możemy jednak ignorować faktu,że energia jądrowa, biotechnologia, informatyka, znajomośćnaszego DNA i inne możliwości, które zyskaliśmy, oferują namstraszliwą moc. Co więcej, umożliwiają tym, którzy posiadająwiedzę – a nade wszystko władzę ekonomiczną, aby ją wyzyskiwać– niezwykłe panowanie nad całym rodzajem ludzkimi nad całym światem” – czytamy w „Laudato Si”.***„Czyńmy sobie Ziemię mądrze poddaną” – to bardzo ważneprzesłanie płynące z nauki Kościoła katolickiego i z encykliki„Laudato Si”. Nawrócenie ekologiczne jest obowiązkiem naswszystkich i to ono daje nam gwarancję bezpiecznego domudla całej ludzkości.

 Posłuchaj audycji  emitowanej w Radio eM Kielce 03 września 2021 roku:

 

Artykuł w został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO