Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Kto dba o środowisko?

poniedziałek, 24 maja 2021 12:17 / Autor: Aleksandra Rękas
Kto dba o środowisko?
Kto dba o środowisko?
Aleksandra Rękas
Aleksandra Rękas

Zanieczyszczenie środowiska i sposoby jego ochrony to jedne z najważniejszychi najbardziej aktualnych współcześnie zagadnień. Doskonale wiedzą o tym osobyprowadzące organizacje ochrony środowiska i starają się o to, by wiedza związanaz dbaniem o przyrodę była znana już najmłodszym.

Ochrona środowiska polega na naprawianiu wyrządzonychprzyrodzie szkód, a także zachęcaniu do proekologicznychzachowań. W naszym regionie nie brakuje instytucji, którymdobro przyrody leży na sercu.

LIGA OCHRONY PRZYRODY

To organizacja ekologiczna, która działa od 1925 roku i jestnajstarszą tego typu w Polsce. Organizuje szereg warsztatówskierowanych już do najmłodszych dzieci, by kształtować ekologicznepostawy od małego.- Pojawiamy się w szkołach i przedszkolach i prowadzimy zajęciapoświęcone przyrodzie i jej ochronie. W ich trakcie nietylko przekazujemy wiedzę, ale i pobudzamy kreatywnośćdzieci. Tak jak na warsztatach, podczas których wykonujemyziołowe mydełka z wykorzystaniem naturalnej gliceryny, nabazie miodu pszczelego. Organizujemy też zajęcia polegającena robieniu świec żelowych, w których zatapiamy dary natury– muszle, zasuszone kwiaty, żwirek, wszystko to, co możemyznaleźć w przyrodzie – opowiada Beata Antoszewska, prezesLigi Ochrony Przyrody w Kielcach.Są też warsztaty, które do ochrony przyrody wykorzystują…żyłkę detektywistyczną- Zapraszamy do udziału drużyny, które przeprowadzą w terenieśledztwo o kryptonimie „Skarby przyrody”. Mali poszukiwaczena Stadionie Leśnym w Kielcach szukają dowodów nato, że przyroda, która nas otacza kryje w sobie skarby cenniejszeod diamentów. Każdy zespół otrzymuje wtedy specjalny detektywistycznysprzęt – wyjaśnia Beata Antoszewska.W związku z problemem spadku liczebności populacji pszczółmiodnych w Polsce, LOP aktywnie pomaga tym małym i pracowitymowadom.- W ramach akcji „Pszczoły w mieście” rozwijamy i promujemyw naszym regionie miejskie pszczelarstwo. Chcemy pokazać,jak współpracować i działać razem na rzecz ochrony tychowadów. Stawiamy ule w miastach i okolicach podmiejskich,a potem opiekujemy się pszczołami przez cały rok – wyjaśnia Krzysztof Antoszewski z Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach.

MOST, CZYLI BADANIA I EDUKACJA

Stowarzyszenie M.O.S.T. skupia przyrodników z regionu świętokrzyskiegooraz zainteresowanych działaniem na rzecz poznania,ochrony i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa.- W ostatnich latach koncentrujemy się na realizacji projektubadań i ochrony natury. Sprawdzamy pod kątem przyrodniczymdany rejon i przygotowujemy wnioski o powołanie rezerwatuprzyrody. Oprócz tego mamy projekty czynnej ochronyprzyrody w porozumieniu z parkami krajobrazowymi i nadleśnictwami.Rozwieszaliśmy na przykład budki dla nietoperzyi popielicowatych – informuje dodaje Łukasz Misiuna, prezes stowarzyszenia MOST.Organizacja aktywnie dba o to, by wiedza o ochronie przyrodybyła znana dzieciom już od najmłodszych lat i realizuje warsztaty edukacyjne. Współpracowaliśmy z kilkunastoma szkołami w regionie i prowadziliśmy zajęcia o różnej tematyce – dotyczące nietoperzy, terenów cennych przyrodniczo, ochrony drzew. Po krótkiej prezentacji najmłodsi i prowadzący wychodzili w teren,by próbować odnaleźć omawiane zwierzęta, czy rośliny. Organizujemy też warsztaty plastyczne, by dzieci mogły wyrazić swoje odczucia w artystycznej formie – dodaje Łukasz Misiuna.

***Wśród innych organizacji działających na rzecz ochrony przyrodymożna wymienić jeszcze między innymi Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody oraz Ptasi Azyl.

Artykuł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

logowfosigw

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO