Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

Ekoaktywni

Marnujesz żywność? Łamiesz prawo.

niedziela, 02 sierpnia 2020 18:01 / Autor: Piotr Wójcik
Marnujesz żywność? Łamiesz prawo.
Marnujesz żywność? Łamiesz prawo.
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

Od 1 marca obowiązuje w Polsce ustawaz 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniumarnowaniu żywności. Określa ona zasadypostępowania z żywnością oraz obowiązkijej sprzedawców w celu przeciwdziałaniamarnowaniu jedzenia oraz negatywnymskutkom społecznym, środowiskowymi gospodarczym z tego wynikającym.

Ustawa była jedną z najbardziej wyczekiwanych, zwłaszczaprzez osoby związane z działalnością społeczną. Nic w tymdziwnego, skoro w Polsce 1,6 miliona osób żyje w skrajnymubóstwie, podczas gdy rocznie marnujemy aż 9 milionówton żywności. Taka ilość wystarczyłaby do wyżywienia ażdwóch milionów ludzi.

NIE OPŁACA SIĘ MARNOWAĆ

Połowa niewykorzystanej żywności pochodzi z gospodarstwdomowych. Ustawa skupia się jednak głównie na przedsiębiorcach.– Co roku marnuje się miliony ton jedzenia,a Polska jest krajem, który znajduje się w europejskiej czołówcepod względem nasilenia tego zjawiska. Ustawa mateż połączyć sklepy wielkopowierzchniowe z organizacjamipozarządowymi, które na co dzień zajmują się dystrybucjążywności i przygotowują posiłki dla osób wykluczonych spo-Od 1 marca obowiązuje w Polsce ustawaz 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniumarnowaniu żywności. Określa ona zasadypostępowania z żywnością oraz obowiązkijej sprzedawców w celu przeciwdziałaniamarnowaniu jedzenia oraz negatywnymskutkom społecznym, środowiskowymi gospodarczym z tego wynikającym.łecznie i potrzebujących. Marnowanie pożywienia nie będziesię już opłacało – powiedział senator PiS Krzysztof Słońw audycji „Prawdę Mówiąc” Katarzyny Bernat na antenieRadia eM Kielce nagranej tuż po podpisaniu ustawy przezPrezydenta Andrzeja Dudę. Wspomniane przepisy dotycząprzede wszystkim przedsiębiorstw spożywczych, zajmującychsię sprzedażą hurtową i detaliczną, o powierzchnisprzedaży 400 metrów kwadratowych, w których przychodyze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniejpołowę całkowitych zysków. Po dwóch latach ustawa majednak rozszerzyć swój zasięg również na mniejszych sprzedawców– tych, u których powierzchnia handlowa to conajmniej 250 metrów kwadratowych.

OPŁATY I RAPORTY

Od 1 marca 2020 roku obowiązują przepisy dotyczące międzyinnymi opłat za marnowanie żywności. Sprzedawcazobowiązany jest do ponoszenia za to opłaty. Stawka wynosi0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności. Środki pochodzącez tej taksy mają być przekazywane organizacji pozarządowych.Z kolei te zostały zobowiązane do składnia rocznejinformacji o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty.Organizacja pozarządowa ma też obowiązek składaniaGłównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pisemnegorocznego sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanejżywności. Obowiązek sprawozdawczy spoczywarównież na sprzedawcy. Jego roczny raport ma zawieraćdane o całkowitej masie marnowanej żywności w danymroku oraz wysokości należnej opłaty wraz ze wskazaniemwysokości opłaty.

MARNOTRAWSTWO I KARA

Niewywiązanie się z tych obowiązków poskutkuje sankcjamikarnymi – nierzetelnym przedsiębiorcom i organizacjomgrozi bowiem grzywna. Przedsiębiorcy, którzy w ogóle niezawrą umowy z odbiorcą żywności muszą się liczyć z karąw wysokości nawet 5 tys. zł. Z kolei za nie wniesienie opłatyalbo wniesienie jej, ale nie w pełnej wysokości sprzedawcażywności podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 złdo 10 tys. zł. O wymierzeniu grzywny decyduje wojewódzkiinspektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na miejsceprowadzenia przez sprzedawcę żywności działalnościw zakresie sprzedaży żywności.

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat marnowania zywności i nadmiernej konsumpcji.

Artykuł został dofinansowany ze środków WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO