Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

KOŚCIÓŁ

Ks. dr Adam Wilczyński: Eucharystia - wielka tajemnica wiary

piątek, 17 stycznia 2020 15:18 / Autor: Radio eM
Ks. dr Adam Wilczyński: Eucharystia - wielka tajemnica wiary
Ks. dr Adam Wilczyński: Eucharystia - wielka tajemnica wiary
Radio eM
Radio eM

Rozmowa ks. doktorem Adamem Wilczyńskim, ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

W Kościele katolickim rozpoczął się trzyletni program duszpasterski poświęcony Eucharystii. W tym roku hasłem są słowa: "Wielka tajemnica wiary". Co oznaczają?

Pochodzą z Mszy świętej, kiedy kapłan po Przeistoczeniu przyzywa Ducha Świętego, wtedy chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Po tym wiernym ogłasza, że dokonała się tajemnica wiary. Eucharystii nie można inaczej pojąć, jak tylko przez wiarę.

Eucharystia też jest tajemnicą.

Owszem, zawiera tajemnicę to znaczy, że przekracza ludzki rozum. Aby móc wykroczyć poza doczesność potrzebny jest Duch Święty. On pozwala nam dostrzec w Eucharystii nie tylko chleb, wino, gesty, obrzędy, ale coś, co się za tym kryje. Celnie ujął to Hilary z Poitiers mówiąc, że aby doświadczyć świata widzialnego potrzebujemy oczu, ale nawet jeśli je mamy, to potrzebne jest światło, które umożliwia widzenie. Tym światłem podczas Eucharystii jest Duch Święty. Mszę świętą rozpoczynamy w imię Trójcy Świętej. Kiedy kapłan wyciąga ręce nad chlebem i winem przyzywa Ducha Świętego. To On ma sprawić, że mają się stać Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Duch Święty obecny jest w kapłanie, który przyjął święcenia. Duch Święty obecny jest także w ludziach wierzących, którzy dzięki Niemu mogą doświadczyć Eucharystii.

W tym momencie wiara łączy się z tajemnicą.

Oczywiście. Idąc na Eucharystię bez wiary, można potraktować ją jako teatr. Jednak człowiek wierzący wie, że za tymi słowami i gestami kapłana kryje się całkiem inna rzeczywistość. Sakramenty, w tym także Eucharystia, są działaniem Boga w życiu człowieka.

Co daje nam Eucharystia?

To, co najważniejsze czyli życie wieczne, bo doczesne szybko mija. Ciągle więc powinny w nas żyć słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa: "kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54). Eucharystia tworzy wieź z Panem Bogiem. Taka relacja tworzy się także podczas modlitwy i lektury Pisma Świętego. Jednak Eucharystia jest pod tym względem wyjątkowa i szczególna, ponieważ to zjednoczenie z Bogiem dokonuje się nie tylko w sposób duchowy, ale też cielesny. Jezus Chrystus wnika w nas i przemienia również nasze ciało i duszę. To nie dokonuje się w sposób radykalny, ale stopniowy. On przemienia nasze serce oraz relacje z ludźmi. Dlatego ważne jest życie Eucharystią.

Wspomniany trzyletni program duszpasterski pod hasłem: "Eucharystia daje życie" ma nam przybliżyć Eucharystię jako tajemnicę: wyznawaną, celebrowaną, posłania i świadectwa. Wyjaśnijmy więc czym jest tajemnica wyznawana?

Jeśli poznałem Eucharystię to, nie mogę milczeć. Moim zadaniem jest przyznawać się, że uznaję obecność Pana Jezusa pod postaciami Chleba i Wina. W językach starożytnych wyznanie jest równoznaczne z oddaniem chwały Bogu.

Co znaczy tajemnica celebrowana?

Aby nie osłabło uznanie, że Jezus jest obecny w Eucharystii potrzebuję przystępować do stołu eucharystycznego. Dzięki temu będzie się we mnie umacniała wiara w to, co się tam dokonuje. Miłość musi być potwierdzona czynami. Tak jest w odniesieniu do Pana Boga. Konieczne jest celebrowanie tych obrzędów dzięki, którym człowiek się uświęca i Pan Bóg może dotrzeć do jego serca.

Co znaczy tajemnica posłania?

Eucharystia otwiera człowieka na mówienie innym o Panu Bogu. Na zakończenie Mszy świętej w języku łacińskim kapłan mówi: ite missa est. Co można przetłumaczyć: idźcie jesteście posłani. Jesteśmy posłani, aby Eucharystią żyć i świadczyć o niej wobec innych ludzi. Dlatego Eucharystia jest tajemnicą ludzkiego posłania.

A co się kryje pod tajemnicą świadectwa?

Tylko wtedy nasza misja będzie prawdziwa, jeśli pokażemy, że Eucharystia naprawdę coś zmienia w naszym życiu. Jeśli chodzę na Eucharystię, ale w codzienności nie żyję nią staje się to antyświadectwem. Wielu ludzi ma pretensje do katolików, że chodzą na Eucharystię, a są nieżyczliwi wobec sąsiadów, albo w pracy źle traktują swoich pracowników. Czują w tym sprzeczność. Chociaż trzeba pamiętać, że przemiana człowieka dokonuje się stopniowo i wtedy może dać świadectwo wobec ludzi, że przyjął Jezusa Chrystusa. Celem tego programu jest to, abyśmy Eucharystię bardziej poznali, pokochali i później żyli jej świadectwem na co dzień.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Więcej w audycji: "Tak Wierzę" we wtorek 21 stycznia godz. 20 w Radio eM Kielce.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO