Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

MIASTO

[VIDEO] Co się zmieni w Kielcach w 2022 roku?

wtorek, 23 listopada 2021 14:45 / Autor: Weronika Kępa
[VIDEO] Co się zmieni w Kielcach w 2022 roku?
Fot. Piotr Michalec
[VIDEO] Co się zmieni w Kielcach w 2022 roku?
Fot. Piotr Michalec
Weronika Kępa
Weronika Kępa

W 2022 roku najwięcej środków miasto planuje przeznaczyć na oświatę i pomoc społeczną. Wśród inwestycji królować będą projekty mające na celu poprawę infrastruktury drogowej.

- Chcemy, żeby inwestycje odpowiadały na potrzeby wszystkich kielczan. Ich realizacja jest możliwa dzięki środkom własnym miasta oraz zewnętrznym źródłom finansowania - między innymi funduszom unijnym i rządowym. Z puli wydatków majątkowych największa część będzie przeznaczona na rozwój infrastruktury drogowej. Jesteśmy przekonani, że poprawa sieci dróg lokalnych korzystnie wpłynie na podniesienie jakości życia, bezpieczeństwo mieszkańców, ale także atrakcyjność terenów inwestycyjnych - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W 2022 roku zabezpieczono środki na przygotowanie i uzbrojenie terenów, które będą mogły być wykorzystane przez przyszłych inwestorów. Chodzi między innymi o budowę ulicy Ciekockiej, rozbudowę skrzyżowania na Malikowie i ulicy Wystawowej. W planach są również remonty ulic na osiedlach.

- Powstanie między innymi koncepcja programowa dla budowy ulic w rejonie Gruchawki. Planujemy budowę kanalizacji sanitarnej, aby mieszkańcy ulic 1-go Maja, Kamińskiego, Iglastej czy Dobromyśl mogli podłączyć się do sieci. Chcemy również poprawić sytuację mieszkańców ulicy Zielnej i rozpocząć prace nad koncepcją przebudowy mostu na rzece Lubrzance – mówi wiceprezydent Bożena Szczypiór.

W planach jest także przeprowadzenie zielonej rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Kielc obejmującej m.in. rynek, skwer Ireny Sendlerowej i ul. Bodzentyńską.

- Oprócz dużych projektów, przygotowujemy kompleksowe zagospodarowanie Doliny Silnicy. Chcemy kontynuować naszą ideę parków kieszonkowych, które służą mieszkańcom, ale także chcemy interweniować w ulice i chodniki i odbrukowywać naszą przestrzeń, wprowadzać tam elementy zielone – mówi wiceprezydent Agata Wojda.

Lista inwestycji jest długa. - Wśród ważnych inwestycji w przyszłorocznym budżecie jest budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego, a także rozbudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego MOSiR-u. Kolejnym ważnym zadaniem będzie kontynuacja budowy internatu przy ulicy Jagiellońskiej na potrzeby klas sportowych – mówi wiceprezydent Marcin Chłodnicki.

Projekt budżetu na 2022 roku musi zatwierdzić rada miasta. Sesja w tej sprawie została zaplanowana na 16 grudnia.

Źródło: UM Kielce

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO