Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

REGION

Kilkadziesiąt milionów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

czwartek, 29 września 2022 20:21 / Autor: Michał Łosiak
Kilkadziesiąt milionów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Kilkadziesiąt milionów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Michał Łosiak
Michał Łosiak

24 gminy oraz instytucje otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 67 milionów złotych na wybudowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowanie i polepszenie już istniejących. 

Na terenie województwa świętokrzyskiego zostaną wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przebudowane zostaną odcinki istniejących wodociągów polepszające ich parametry, powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także zostaną zakupione zestawy asenizacyjne do ich obsługi.

– Ponad 67 mln złotych trafi do gmin o charakterze wiejskim. Beneficjenci przeznaczą te pieniądze na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, czyli budowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni przydomowych, budowę kanalizacji, sieci wodociągowych, czy remonty tych już istniejących – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. Pomoc otrzymają:

Gmina Waśniów na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – Etap V w wysokości 3 089 000,00 zł

Gmina Pierzchnica na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica w wysokości 1 568 000,00 zł

Gmina Stąporków na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Stąporków (województwo świętokrzyskie) i zakup wozu asenizacyjnego w wysokości 4 024 390,00 zł

Gmina Kazimierza Wielka na realizację operacji Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka w wysokości 3 633 786,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dwikozy w wysokości 1 614 000,00 zł

Gmina Nagłowice na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice w wysokości 3 038 381,00 zł

Gmina Pierzchnica na realizację operacji Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy – etap III, budowa oczyszczalni ścieków do budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica w wysokości 1 435 511,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka Spółka z o.o. na realizację operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pijanów i Radwanów oraz wymiana pomp głębinowych i montaż lampy UV na ujęciu wody w miejscowości Mnin w wysokości 3 124 965,00 zł

Gmina Łopuszno na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Łopuszno, cz. III w wysokości 3 000 000,00 zł

Gmina Opatowiec na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec w wysokości 2 150 099,00 zł

Gmina Zawichost na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II w wysokości 2 766 437,00 zł

Gmina Nowy Korczyn na realizację operacji Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Korczyn w wysokości 3 625 230,00 zł

Gmina Działoszyce na realizację operacji Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów gmina Działoszyce w wysokości n3 713 093,00 zł

Gmina Sadowie na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sadowie – etap II w wysokości 3 000 000,00 zł

Gmina Wojciechowice na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojciechowice – etap II w wysokości 1 121 361,00 zł

Gmina Radków na realizację operacji Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Radków nw wysokości 3 442 625,00 zł

Gmina Czarnocin na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin w wysokości 592 004,00 zł

Gmina Górno na realizację operacji Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Górno w wysokości 3 112 297,00 zł

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację operacji udowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczno, gmina Włoszczowa w wysokości 3 010 166,00 zł

Gmina Wiślica na realizację operacji Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Szczytniki oraz wodociągu w m. Skorocice w wysokości 3 929 046,00 zł

Gmina Michałów na realizację operacji Budowa i modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie Michałów Etap III w wysokości 3 000 000,00 zł

Gmina Mniów na realizację operacji Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla msc. Borki, Zachybie, Przełom, gm. Mniów w wysokości 3 447 155,00 zł

Gmina Klimontów na realizację operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów w wysokości 3 000 000,00 zł

Gmina Ruda Maleniecka na realizację operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy Etap 1 w wysokości 3 000 000,00 zł

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO