Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

REGION

Zniknie kotłownia obsługująca dwa największe szpitale w Kielcach

piątek, 07 maja 2021 14:44 / Autor: Magdalena Nowak
Zniknie kotłownia obsługująca dwa największe szpitale w Kielcach
Zniknie kotłownia obsługująca dwa największe szpitale w Kielcach
Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na współfinansowanie dużej inwestycji proekologicznej, zakładającej likwidację kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

REACT EU to unijne wsparcie dla regionów, które będzie miało kluczowe znaczenie w trzech najbliższych latach dla odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa oraz pobudzenia inwestycji. Polska z puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel ma otrzymać 2 mld euro.

- Otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej wstępne, robocze zapewnienie, że w ramach REACT EU będziemy mogli sfinansować duże przedsięwzięcie, zakładające likwidację nieefektownej i generującej duże zanieczyszczenia kotłowni węglowej obsługującej Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Roczne zużycie węgla na potrzeby obu lecznic wynosi 5 500 ton, a to przekłada się na bardzo wysoką  emisję dwutlenku węgla do powietrza – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach tego instrumentu na wsparcie mogą liczyć następujące sektory: ochrona zdrowia, infrastruktura energetyczna, cyfryzacja oraz przedsiębiorczość. 

- Projekt wpisuje się w obszary wsparcia związane z poprawą funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym e-zdrowie, innowacyjną gospodarką, infrastrukturą energetyczną, a także ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz zapewnieniem zrównoważonego rozwoju regionalnego - wylicza wicemarszałek Marek Bogusławski. – Jego najważniejszymi efektami będą: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz redukcja emisji pyłów i gazów do atmosfery, w tym – dwutlenku węgla – dodaje.

Prof. Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO, podkreśla, że inwestycja jest istotna nie tylko z punktu widzenia lecznicy, ale też mieszkańców Kielc.  - To ważny dzień dla mieszkańców Kielc, a szczególnie dla tych z osiedla Czarnów, Ślichowice i Pod Dalnią.  Ma to związek z kominem naszej kotłowni, który góruje nad tymi osiedlami. Z perspektywy kilkudziesięciu lat mogę powiedzieć, że kilkukrotnie podejmowane próby rozwiązania tego problemu napotykały na swojej drodze różne trudności. Dziś widzimy, że szeroka współpraca zaowocowała konkretnymi rozwiązaniami. Wiemy już, że będzie wykonane przyłącze z Elektrociepłowni dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W końcu problem kotłowni ŚCO zostanie po wielu latach rozwiązany – mówi prof. Góźdź.

 Projekt zakłada realizację czterech zadań: wykonanie przyłącza cieplnego do sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kielce oraz węzłów cieplnych, instalację nowych źródeł pary zlokalizowanych bezpośrednio na terenie ŚCO i szpitala wojewódzkiego, budowę źródła rezerwowego oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Ich szacunkowy koszt to 18,5 mln zł.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO