Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

KOŚCIÓŁ

Ksiądz prof. Marcin Kowalski: Zmartwychwstanie przemienia nasze życie

poniedziałek, 16 maja 2022 10:48 / Autor: Katarzyna Bernat
Ksiądz prof. Marcin Kowalski: Zmartwychwstanie przemienia nasze życie
Ksiądz prof. Marcin Kowalski: Zmartwychwstanie przemienia nasze życie
Katarzyna Bernat
Katarzyna Bernat

Rozmowa z ks. prof. Marcinem Kowalskim, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, wykładowcą KUL i WSD w Kielcach.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa niesie nam nowe życie: doczesne i wieczne. Czym jest nowe życie doczesne?

To rzeczywistość, którą już dziś doświadczamy poprzez liturgię, sakramenty, Pismo Święte, modlitwę. Zmartwychwstałego Jezusa możemy doświadczyć we wspólnocie Kościoła. Dla świętego Pawła prawda o zmartwychwstaniu jest najważniejsza. Zachęca więc do spojrzenia na swoje krzyże oraz zmagania właśnie z perspektywy zmartwychwstania. Ono jest mocną motywacją do dobrego chrześcijańskiego, świętego życia i otwiera nam horyzont nadziei. Nawrócenie to jest postawienie doświadczenia zmartwychwstania w centrum naszego życia.

Co święty Paweł mówi na temat życia po śmierci?

Dla nas życie po śmierci kojarzy się z przejściem progu śmierci i już życiem w wieczności jako dusza. To nie jest jeszcze właściwe życie po śmierci, jak wyobraża sobie święty Paweł, tradycja chrześcijańska i cały Nowy Testament. To, co dzieje się z nami po śmierci, to dopiero preludium do prawdziwego życia w wieczności, które jest życiem zmartwychwstałym i doświadczymy go dopiero na końcu czasów. Zmartwychwstanie to moment, na który czeka cała ludzkość. Powstaną wszyscy z grobów i rozpocznie się Sąd Ostateczny. Wówczas nastąpi coś, co nazywamy nowym Niebem i nową Ziemią. Czekamy na ten moment. Nasi zmarli, w jakiś tajemniczy sposób, już uczestniczą w życiu Jezusa, ale to jeszcze nie jest to życie, o jakim naucza nas święty Paweł.

Co stanie się z nami, kiedy nadejdzie ten dzień zmartwychwstania?

Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale pisze, że w momencie zmartwychwstania nie wstanie to, co stare i nie będziemy oglądali się takimi, jakimi byliśmy. "O, niemądry! Przecież to, co siejesz nie ożyje, zanim najpierw nie umrze" (1 Kor. 15, 36). Więc nasze stare ciało, sugeruje święty Paweł, zanim będziemy uczestniczyć w świecie zmartwychwstałym, musi najpierw umrzeć. Apostoł pisze, że pomiędzy starym a nowym ciałem będzie ogromna różnica. Tak, jak są ciała niebiańskie i ziemskie, tak będzie z naszym ciałem. To stare jest ziemskie i należy do ziemi. To nowe niebiańskie należy do rzeczywistości królewskiej. Będzie więc zupełnie inne, od tego, co znamy dzisiaj. Inne w tym sensie, że pełne chwały. "Zasiewa się zniszczalne, a powstaje niezniszczalne. Zasiewa się zmysłowe, a powstaje duchowe" (zob. 1 Kor. 15, 42-44) - pisze.

Jak żyć, aby osiągnąć zmartwychwstanie?

Apostoł pisze: "Bogu niech będą dzięki, za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa" (1 Kor. 15, 57). Według Pawła zmartwychwstajemy już dzisiaj, kiedy przyoblekamy się w nowe życie w Chrystusie. Kiedy odwracamy się od grzechu, egoizmu, od tego, co przeniknięte starym człowiekiem. Kiedy otwieramy się na życie Chrystusowe, otwieramy się na Jego Ducha. Kiedy zechcemy Go przyjąć, już dokonuje się nasze zmartwychwstawanie. Kiedy zwyciężamy grzech, uświadamiając sobie, że grzech i śmierć, to siły wrogie Bogu, które walczą o nasz los. Wtedy nie mamy innego wyjścia, jak wydać walkę temu, co stare i grzeszne i otwierać się na nowego Ducha. Paweł podkreśla, aby przyjmować to, co Chrystus nam daje, aby żyć bardziej Nim niż sobą i starym światem. Trzeba przyjmować to nowe życie, które w obfitości wylewa się w Kościele, słowie Bożym, sakramentach.  On jest i czeka na nas. Wystarczy zechcieć Go, a później On daje nam siłę, aby walczyć przeciwko grzechowi. Chrześcijaństwo ma do zaoferowania nowe życie, czyli człowieka odnowionego Jezusem Chrystusem.   

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Więcej w audycji: "Tak wierzę" we wtorek 17 maja o godz. 20 w Radiu eM Kielce.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO