Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

MIASTO

Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu. Sprawdź, czy ci przysługują

piątek, 19 lutego 2021 11:23 / Autor: Adrianna Linertowicz
Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu. Sprawdź, czy ci przysługują
Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu. Sprawdź, czy ci przysługują
Adrianna Linertowicz
Adrianna Linertowicz

Ze specjalnego dodatku mogą skorzystać osoby mające problem z opłaceniem mieszkania. Prawo do otrzymania świadczenia zależy od uzyskiwanych dochodów, powierzchni lokalu oraz ponoszonych kosztów. W minionym roku wpłynęły 1754 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Z dodatku mieszkaniowego można było skorzystać już wcześniej, natomiast dopłaty wprowadzono w 2021 roku, w związku z sytuacją pandemiczną. Świadczenia są zwolnione z opodatkowania.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między 100 procent naliczonych i ponoszonych przez wnioskodawcę wydatków mieszkaniowych, a określonym procentowo wskaźnikiem od dochodów gospodarstwa domowego w zależności od liczby osób.

– O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każdy. Zarówno osoba posiadająca mieszkanie spółdzielcze, jak i wynajmująca je – mówi Tomasz Sowiński, kierownik Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Komu przysługuje dodatek? 

- osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, tzn. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Z kolei dopłata do czynszu przyznawana jest wówczas, gdy ubiegający się o dodatek mieszkaniowy na wniosku umieści adnotację "wniosek dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu".

– Program dopłaty do czynszu skierowany jest wyłącznie do osób wynajmujących mieszkania. Aby uzyskać świadczenie, najpierw trzeba otrzymać pozytywną decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Jeżeli ktoś otrzymuje świadczenie i chce ubiegać się o dopłatę do czynszu, sprawdzamy, czy spełnia odpowiednie warunki – mówi Tomasz Sowiński.  

Kryteria, jakie musi spełnić wnioskodawca, są następujące:

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25 procent niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

- ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.

- ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przyznawania świadczeń można zapoznać się tutaj i tutaj.

Wniosek o przyznanie wraz zaświadczeniem o dochodach dostępne są tutaj i tutaj.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO