Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM
Radio eM

REGION

Świętokrzyskie się wyludnia

środa, 25 lipca 2018 12:06 / Autor: Magdalena Nowak
Świętokrzyskie się wyludnia
Świętokrzyskie się wyludnia
Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Województwo świętokrzyskie po raz kolejny notuje ujemny przyrost naturalny. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jesteśmy najbardziej wyludniającym się województwem w kraju. Co jest tego przyczyną­­?

- Procesy demograficzne mają swoje uwarunkowania zarówno ekonomiczne jak i społeczne. Jeśli chodzi o te drugie, to brane są pod uwagę możliwości rozwoju zawodowego, dobrych miejsc pracy, a także warunki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w przypadku gdy tego nie ma ludzie szukają innych miejsc zamieszkania – tłumaczy profesor Marek Leszczyński, ekonomista z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

–Grupy mobilne zawodowo migrują obecnie zdecydowanie mniej za granicę, natomiast migracje w obrębie kraju notowane są z coraz większym natężeniem. Są to głównie wyjazdy do dużych ośrodków aglomeracyjnych. Takie miejsca spełniają określone kryteria czyli kumulują kapitał, wiedzę, przedsiębiorczość oraz możliwości rozwoju nie tylko zawodowego, ale i kulturalnego – dodaje naukowiec.

Jak podkreśla Leszczyński województwo świętokrzyskie należy do województw słabo zurbanizowanych, nie mamy ośrodków o charakterze metropolitalnym, co skutkuje zjawiskiem wyludniania się regionu. –Paradoksalnie stopa bezrobocia rejestrowanego spada, dlatego że część osób ucieka do bierności zawodowej, znaczna część osób znajduje zatrudnienie poza województwem. Statystyki są zadowalające ale dynamika tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy w regionie jest dalece niezadowalająca – wyjaśnia ekonomista.

-Zjawisko wyludniania jest groźne. Początkowo może przynosić pozornie korzystne efekty np. w postaci obniżenia stopy bezrobocia. Długookresowo powoduje problemy związane z finansami publicznymi, z napięciem systemu emerytalnego. Depopulacja niesie za sobą utratę bazy ekonomicznej czyli utratę popytu rynkowego – mówi Leszczyński.

- Nie ma szybkich recept na rozwiązanie tego problemu, nad tym zjawiskiem trzeba pracować latami. Samorząd województwa działa w tym kierunku dwutorowo, chodzi tu o wzmocnienie gospodarki i edukacji –tłumaczy Iwona Sienkiewicz-Potaczała Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obecnie w regionalnym programie operacyjnym stawiamy między innymi na rozwój technologiczny firm, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie stworzenie nowych miejsc pracy. Mamy ponad 1,5 miliarda złotych, które do 2020 roku zostaną zainwestowane w rozwój biznesu w naszym województwie- dodaje Rzecznik.

–Stawiamy na kształcenie zawodowe i na kształcenie na poziomie wyższym. Realizujemy różne projekty m.in. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Staramy się dostosować  kształcenia do rynku pracy, już widzimy efekty tych prac. Firmy przyjmują uczniów na staże i praktyki, często młodzi ludzie dostają w tych miejscach zatrudnienie na stałe – tłumaczy Sienkiewicz-Potaczała.

Nieprzerwanie od 20 lat w świętokrzyski rodzi się mniej mieszkańców niż umiera. Szacuje się, że w ciągu roku ubywa nawet 10 tysięcy ludzi rocznie.

 

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO