Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

MIASTO

Dodatkowe pieniądze na inwestycje na UJK

czwartek, 25 października 2018 13:36 / Autor: Beata Kwieczko
Dodatkowe pieniądze na inwestycje na UJK
Dodatkowe pieniądze na inwestycje na UJK
Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Dodatkowe 3,2 miliona złotych na budowę Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Decyzję w tej sprawie przekazała rektorowi uczelni Jackowi Semaniakowi Renata Janik, doradca wicepremiera Jarosława Gowina.

 

Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej rozpoczęła się w grudniu 2017 roku, a jej zakończenie planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku. Do budynku przeniosą się trzy instytuty Wydziału Humanistycznego UJK, które do tej pory znajdowały się w różnych miejscach miasta. - Znajdzie się tam Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK, który nie ma obecnie samodzielnej siedziby. Studenci dziennikarstwa będą mogli pracować w nowoczesnym studiu radiowym i telewizyjnym. Na drugim piętrze znajdzie się Instytut Filologii Polskiej, który obecnie mieści się w budynkach Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Najwyższa kondygnacja służyć będzie studentom historii, którzy również korzystają z pomieszczeń budynku tego wydziału - informuje Jacek Semaniak, rektor uczelni.

Koszt budowy Centrum wyniesie 27,8 miliona złotych. Początkowo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na ten cel 15 milionów złotych. Kolejne trzy miliony trafiły na uczelnię dzięki zaangażowaniu świętokrzyskich parlamentarzystów. Tym razem uczelnia uzyskała wsparcie z resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 3,2 miliona złotych. Decyzję w tej sprawie przekazała rektorowi Jackowi Semaniakowi Renata Janik, doradca wicepremiera Jarosława Gowina.

- Wiceminister Gowin uważa, że uczelnie są kołem zamachowym rozwoju gospodarki nie tylko w kraju, ale również w regionie. Było wiele obaw, że nasze uczelnie regionalne będą miały problemy, ale okazuje się, że tych problemów nie ma. Środki finansowe cały czas spływają na Uniwersytet - mówi Renata Janik i zapewnia, że uczelnia otrzyma kolejne pieniądze pod koniec roku.

Podczas spotkania rektor mówił również o inwestycjach planowanych. - W 2018 roku rozpoczną się prace budowlane w ramach „Rozbudowy i nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”. Koszt inwestycji to ponad 25 milionów złotych, a wykonawcą będzie firma Anna-Bud. Umowa zostanie podpisana 30 października i od tego czasu firma będzie miała 20 miesięcy na realizację zadania - relacjonuje Jacek Semaniak.

Inwestycja będzie realizowana w ramach dwóch projektów. Projekt „MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia” opiewa na kwotę ponad 23 miliony złotych. W ramach tego projektu na parterze nowego skrzydła będzie pracownia posturologii i analizy ruchu. Na pierwszym piętrze planowane są pomieszczenia punktów pobrań wraz z gabinetami konsultacyjnymi oraz wydzielona strefa dla laboratorium diagnostycznego. Na drugim piętrze zaprojektowano zakład patologii z pracowniami hybrydyzacji oraz biologii molekularnej oraz wyodrębnioną część składającą z pracowni planowania nowoczesnych zabiegów operacyjnych. Na trzecim piętrze znajdzie się kompleks pracowni fizjologii i patofizjologii oraz wyodrębnione laboratorium mikrobiologii. W części nadbudowywanej nad budynkiem stojącym wzdłuż alei IX Wieków Kielc (trzecie piętro) powstaną pracownie naukowe i sale dydaktyczne.

Piętro niżej powstanie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu „SIMED - symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych - program rozwojowy UJK w Kielcach”. Koszt tego projektu to 1,8 miliona złotych. Sale i laboratoria przejdą remont oraz zostaną wyposażone w najnowszy sprzęt służący pielęgniarkom i położnym, w tym symulatory wiernie oddające konkretną sytuację medyczną.

Na koniec czwartkowego spotkania podsumowana została tegoroczna rekrutacja. W tym roku akademickim studenci będą się kształcić na 49 kierunkach, w tym 40 kierunków to studia pierwszego stopnia licencjackie, 6 to studia pierwszego stopnia inżynierskie, 4 studia jednolite magisterskie i 25 to studia drugiego stopnia. Wprowadzone zostały dwa nowe kierunki inżynieria danych i kosmetologia. Studia na pierwszym roku na wszystkich kierunkach rozpoczęło 4609 osób, w tym na studiach stacjonarnych 3441 osób, a na studiach niestacjonarnych 1168 osób. Studenci pochodzą z 10 województw, a 171 osób spoza kraju. Największą popularnością w tym roku akademickim cieszyły się kierunek lekarski, dietetyka, kosmetyka, kryminologia stosowana i psychologia.

 

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO