Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
Szukaj Facebook Twitter Youtube
Radio eM

MIASTO

Historycy zjechali do Kielc

poniedziałek, 03 lipca 2017 16:16 / Autor: Dariusz Skrzyniarz
Historycy zjechali do Kielc
Historycy zjechali do Kielc
Dariusz Skrzyniarz
Dariusz Skrzyniarz

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku są tematem konferencji naukowej zorganizowanej w Kielcach przez tutejsze biuro IPN i Instytut Historii UJK. Spotkania historyków z różnych stron odbywają się w Przystanku Historia przy ulicy Warszawskiej. W programie znalazło się 30 referatów badaczy z Warszawy, Krakowa, Łodzi czy Białegostoku.

W konferencji pt. „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy” biorą udział między innymi przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W gronie prelegentów znaleźli się także historycy reprezentujący zagraniczne instytucje. To profesor Sara Bender z Uniwersytetu w Hajfie, która przygotowała wystąpienie na temat relacji polsko-żydowskich w Kielcach w latach 1939-46. Tomasz Cebrat, student Uniwersytetu w Saint Louis mówił między innymi o Polsce we wspomnieniach żydowskich emigrantów.

- Relacje polsko-żydowskie wzbudzają spore zainteresowanie. Niewątpliwie zapoznajemy się tutaj w dużej mierze z nowymi badaniami. Dlatego, że okres PRLu nie sprzyjały prowadzeniu tak wnikliwych analiz. Tutaj następuje wymiana myśli i naukowcy pokazują do jakich nowych dokumentów docierają. Mamy także do czynienia z różnymi perspektywami badawczymi - mówi Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik delegatury IPN w Kielcach.

W ramach konferencji naukowcy omawiają stosunki polsko-żydowskie w różnych regionach kraju między innymi w świetle dokumentów komunistycznych czy tej sporządzanej przez Armię Krajową. Doktor Justyna Staszewska z kieleckiego IPNu przeanalizowała medialne przekazy na temat pogromu kieleckiego w prasie lokalnej przed przemianą ustrojową i po niej. Natomiast Dominik Flisiak, doktorant z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przedstawił zapisy o pogromie z 4 lipca 1946 roku, które udało mu się znaleźć w księdze pamięci gminy żydowskiej w Kielcach.

Wtorkowe obrady w Przystanku Historia rozpoczną się o 9 i zakończą się po godzinie 15.

Nowy numer!

Zapraszamy do nas

TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO